Studia Lednickie Tom XIXTytuł
Autor
Strona
Data
Pobierz
Studia Lednickie

Tom XIX

Tom XIX
1-338
28.12.2020
Gerard Wilke – jeden z twórców archeologii podwodnej w Polsce, badacz podwodnego dziedzictwa Ostrowa Lednickiego

Tom XIX

Andrzej Pydyn
9-11
23.12.2020
Uwagi o plenerowych rekonstrukcjach pradziejowych i średniowiecznych przepraw mostowych w Europie Środkowej. Mosty drewniane

Tom XIX

Gerard Wilke
15-58
23.12.2020
Biskupin... i co z tego? Wiedza totalna w kontekście rozwoju prospekcji archeologicznej

Tom XIX

Piotr Wroniecki
59-80
23.12.2020
Gra dla wielu aktorów. Badania pola bitwy pod Kunowicami (12.08.1759) w latach 2009-2018 i ich uczestnicy

Tom XIX

Grzegorz Podruczny
81-101
23.12.2020
Nowoczesne detektory metali w służbie archeologii na przykładzie urządzeń XP Deus, Minelab Equinox 800 oraz Garrett 400i

Tom XIX

Krystian Sobkowiak
103-117
23.12.2020
Głos w dyskusji o Projekcie Lednica i używaniu wykrywaczy metali w badaniach archeologicznych

Tom XIX

Marcin Sabaciński
119-127
23.12.2020
Reforma uwłaszczeniowa we wsi Grzybowo koło Wrześni

Tom XIX

Jakub Linetty
129-149
23.12.2020
Osoby z niepełnosprawnością w muzeum na wolnym powietrzu. Ograniczenia czy niemoc organizacyjna

Tom XIX

Mariola Olejniczak
151-162
23.12.2020
Přehled nedestruktivních geofyzikálních měření Archeologického ústavu AV ČR v Praze na archeologických lokalitách ve správě Muzea Pierwszych Piastów na Lednicy/ Przegląd wyników nieinwazyjnych badań geofizycznych Instytutu Archeologii Czeskiej Akadem

Tom XIX

Roman Křivánek
165-218
23.12.2020
Odkrycia nowych podwodnych stanowisk w Jeziorze Kromszewickim na Pojezierzu Kujawskim

Tom XIX

Mateusz Popek, Patryk Banasiak, Paweł Stencel, Kamila Kociszewska, Marcin Nowakowski, Magdalena Krzemień, Michał Gliszczyński, Kacper Staszewski, Paweł Michał Rudziński
219-243
23.12.2020
W kwestii datowania wczesnośredniowiecznego grodziska w Rogoźnie. Komunikat

Tom XIX

Piotr Wawrzyniak
245-252
23.12.2020
Odpowiedź na recenzję Edwarda Skibińskiego

Tom XIX

Tomasz Jurek
255-258
23.12.2020
Katalog nowych znalezisk monet rzymskich z okolic Ostrowa Lednickiego. Projekt Lednica „Razem dla ratowania zabytków” (2018-2022)

Tom XIX

Katarzyna Balbuza
261-273
23.12.2020
Dokumentacja fotogrametryczna ruin palatium na wyspie Ostrów Lednicki

Tom XIX

Paweł Stencel
275-279
23.12.2020
Projekt naukowy pt. „Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst”

Tom XIX

Danuta Banaszak
283-285
23.12.2020
Projekt naukowy pt. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”

Tom XIX

Mikołaj Kostyrko, Andrzej Kowalczyk, Lidia Żuk
287-292
23.12.2020
Projekt naukowy pt. „Giecz, stan. 4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska”

Tom XIX

Elżbieta Indycka
293-296
23.12.2020
Profesor Hanna Kóčka-Krenz laureatką 12. edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Tom XIX

Andrzej Michałowski
297-300
23.12.2020
Jubileuszowa wystawa „VIA MUSAEI. MENTE ET LABORE. 50 lat Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Tom XIX

Ewa Pelczyk, Jakub Linetty
301-305
23.12.2020
Z archiwum ziemi i toni wodnej. Świadectwa dziedzictwa pierwszych Piastów

Tom XIX

Andrzej Kowalczyk
307-309
23.12.2020
Materiały do bibliografi i regionu Ostrowa Lednickiego za lata 2018-2019, uzupełnienie za rok 2017

Tom XIX

Piotr Kuszczak
313-324
23.12.2020
Materiały do bibliografi i regionu Giecza za lata 2018-2019, uzupełnienie za rok 2017

Tom XIX

Piotr Kuszczak
325-330
23.12.2020
Materiały do bibliografi i Grzybowa za lata 2018-2019, uzupełnienia za rok 2017

Tom XIX

Piotr Kuszczak
331-333
23.12.2020
Materiały do bibliografi i regionu Radzimia za lata 2018-2019

Tom XIX

Piotr Kuszczak
335
23.12.2020