Studia Lednickie Tom VIIITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Wokół trzeciego podziału Wielkopolski między synów Władysława Odonica

Tom VIII

Józef Dobosz
11-28
Posiadłość rycerska Latalice w historycznym powiecie gnieźnieński oraz wywodzący się z niej ród Latalskich herbu Prawdzic

Tom VIII

Dariusz Paprocki
19-34
Wstępne wyniki badań z zastosowaniem analizy widoczności (verwshed analysis) dla obszaru Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu

Tom VIII

Rafał Zapłata
35-68
Most zachodni, tzw. poznański przy Ostrowie Lednickim. Wyniki podwodnych badań archeologicznych prowadzonych w latach 1999–2002

Tom VIII

Wojciech Szulta
69-84
Ze studiów nad rozwojem, pochodzeniem oraz funkcją trzyczęściowych rogowych pojemników okresu wczesnego średniowiecza

Tom VIII

Janusz Górecki
85-129
Domniemane miejsce targowe na Ostrowie Lednickim

Tom VIII

Arkadiusz Tabaka
131-144
Detal kamienny z Ostrowa Lednickiego.Cz. II

Tom VIII

Andrzej Kaszubkiewicz
145-148
Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska „Mały Skansen”. Kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym

Tom VIII

Andrzej Sikorski, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
149-166
Naczynia drewniane z wczesnośredniowiecznego grobu w Dziekanowicach

Tom VIII

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
167-174
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu, stan. 4, woj. wielkopolskie. Dotychczasowe wyniki badań

Tom VIII

Elżbieta Indycka
175-196
Initial demographic observations of the Giecz Collection: Sex and age-at-death assessment of skeletal remains excavated at Gz 4 between 1999 and 2003

Tom VIII

Hedy M. Justus
197-206
Tkaniny z cmentarzyska szkieletowego w Gieczu (stan. 4), gm. Dominowo, woj. wielkopolskie

Tom VIII

Andrzej Sikorski, Elżbieta Indycka
207-218
Graves 52/99 and 77/01

Tom VIII

Hedy M. Justus
219-221
Papieski Medalik Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Korony i Litwy z Giecza

Tom VIII

Kornel Białobłocki
223-234
Pochówek nr 18/93 z kościoła Św. Mikołaja w Gieczu – opracowanie antropologiczne

Tom VIII

Anna Wrzesińska
235-241
Podstawa figurki rogowej z Giecza

Tom VIII

Andrzej Kaszubkiewicz
243-248
Cmentarze ewangelickie na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Stan zachowania zieleni i uwarunkowanie ich rewaloryzacji

Tom VIII

Maria Chojnacka
251-273
Surowce skalne romańskiej kolegiaty w Kruszwicy

Tom VIII

Małgorzata Mrozek
275-282
Materiały do bibliografii za rok 2002

Tom VIII

Kaliksta Łopacka-Szymańska
283-288
Uzupełnienie materiałów do bibliografii za lata 1911–2001

Tom VIII

Kaliksta Łopacka-Szymańska
288-297
Bibliografia rejonu Giecza za rok 2002–2003 z uzupełnieniem za lata 1919–2001

Tom VIII

Kaliksta Łopacka-Szymańska, Elżbieta Indycka
299-307
„Dziewicze wiano Królowej Polski – na Ostrowie Lednickim”

Tom VIII

Katarzyna Renn
309-316
Siedem spotkań funeralnych

Tom VIII

Jacek Wrzesiński
317-319
Materiał kostny z badań katedry na Ostrowie Tumskim, w Poznaniu, powtórnie złożony w jej kryptach

Tom VIII

Anna Wrzesińska
321-333
Nagroda dla Muzeum Pierwszych Piastów

Tom VIII

Danuta Banaszak
335-336
Marzanna 2003 i 2004 w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu

Tom VIII

Elżbieta Indycka
337-338
Badania interwencyjne w Krzyszczewie

Tom VIII

Anna Wrzesińska
339-341
Wystawa przyrodnicza „Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego”

Tom VIII

Katarzyna Renn
343-344
Nadanie imienia Olgierda Brzeskiego szkole w Grzybowie, która obchodziła 95-lecie istnienia

Tom VIII

Dorota Dominiczak-Głowacka
345-348
Wystawa „Ostrów Lednicki – powrót do przeszłości”

Tom VIII

Janusz Górecki
349-351
„Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów” wystawa ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów w województwie podkarpackim

Tom VIII

Janusz Górecki
353-355
Święto plonów w Rezerwacie archeologicznym „Gród Piastowski” w Gieczu – Grodziszczku

Tom VIII

Elżbieta Indycka
357-358
Ekspozycja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na Tour Salon 2003

Tom VIII

Jacek Wrzesiński
359-360
Festiwal bajek, baśni, legend i podań. Przegląd regionalny. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, 8 maja 2004

Tom VIII

Adriana Garbatowska
361-363
Czytanie z kości – wystawa

Tom VIII

Anna i Jacek Wrzesińscy
365-368
„Na mary go włożą, na cmentarz poniosą, do ziemi go złożą”

Tom VIII

Marta Romanow-Kujawa
369-371
Lekcje muzealne

Tom VIII

Roman Doruchowski
373
W pracowni ceramiki

Tom VIII

Roman Doruchowski
375-376
Archeologia Żywa na Ostrowie Lednickim

Tom VIII

Lidia Wróblewska, Jolanta Goliasz
377