Studia Lednickie Tom XTytuł
Autor
Strona
Pobierz
Studia Lednickie

Tom X

Tom X
3-323
Laudacja z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ostrów Lednicki - 19.09.2009 r.

Tom X

Tomasz Merta
19-20
40-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (dz 1,3-8; j 12,24-36). Homilia, Ostrów Lednicki, 19.09.2009 r.

Tom X

Arcybiskup Henryk Józef Muszyński - Prymas Polski
21-24
Homilia na mszy św. z okazji upamiętnienia historycznej daty śmierci Mieszka I i obchodów 40-lecia powstania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Ostrów Lednicki – 23.05.2009 r.

Tom X

Biskup Wojciech Polak
25-27
Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim średniowieczem - przykład Ostrowa Lednickiego

Tom X

Adriana Ciesielska
29-56
Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu przedkolacyjnego w Rogóźnie od IX do końca XIV wieku

Tom X

Mieczysław Brust
57-87
Aplikacja metody sześcioboków Christallera do refleksji nad średniowieczną Wielkopolską w kontekście roli Pobiedzisk

Tom X

Maurycy Kustra
89-105
Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego

Tom X

Janusz Górecki
107-127
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko na stanowisku Pyzdry 11

Tom X

Ilona Jagielska
129-149
Rekonstrukcja liczby ludności Pobiedzisk w przeszłości

Tom X

Maurycy Kustra
151-159
Ubogiemu piskorz

Tom X

Adriana Garbatowska
161-167
Olgierd Brzeski – od pasji archeologia po zwieńczenie marzeń

Tom X

Dorota Dominiczak–Głowacka
169-173
Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom X

Katarzyna Renn
175-204
Lekcja muzealna inna niż wszystkie

Tom X

Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
205-207
Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badan wykopaliskowych prowadzonych w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej, stan. 14 oraz na Wzgórzu Panieńskim w Gnieźnie, posesja o. Franciszkanów, stan. 37, gm. loco, woj. wie

Tom X

Anna Wrzesinska
209-241
Pochowki trumienne z krypty Kościoła w Niepruszewie – wyniki prac antropologicznych

Tom X

Anna Wrzesinska
243-246
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z terenu kościoła w Czerniejewie

Tom X

Anna Wrzesinska
247-248
Wyniki ekspertyzy antropologicznej szkieletu ludzkiego znalezionego na terenie Parku Miejskiego im. gen. Władysława Andersa w Gnieźnie

Tom X

Anna Wrzesinska
249-251
Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Gniezna, ul. Jana Pawła II

Tom X

Anna Wrzesinska
253-254
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z interwencji Policji w miejscowości Kiszkowo

Tom X

Anna Wrzesinska
255-258
Sprawozdanie z działalności Działu Naukowo-Oświatowego w roku 2009

Tom X

Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
259-263
Jubileuszowy rok Muzeum

Tom X

Anna Wrzesinska, Jacek Wrzesinski
265-284
Nagroda Piastowskiego Orła Lednickiego

Tom X

Jacek Wrzesiński
285-286
„Wielkopolska kolebka chrześcijaństwa w Polsce” wystawa w Getyndze

Tom X

Danuta Banaszak
287
Wystawa „Goście lednickiego stołu” - schronisko na wyspie Ostrów Lednicki

Tom X

Ewa Pelczyk
289-290
U stop Wawelu. Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów” w Krakowie

Tom X

Janusz Górecki
291-293
Wystawa „MPP na Lednicy. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”

Tom X

Arkadiusz Tabaka
295-296
„Ostrów Lednicki Terra Sacra Poloniae”. Wystawa czasowa w domu parafialnym przy kościele p.w. Św. Trójcy w Stęszewie

Tom X

Arkadiusz Tabaka
297
Wystawa „Skarby średniowieczne Wielkopolski”

Tom X

Arkadiusz Tabaka
299-300
24. konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM)

Tom X

Antoni Pelczyk
301-304
Międzynarodowa Konferencja w Węgierskim Muzeum na Wolnym Powietrzu w Szentendre

Tom X

Adriana Garbatowska, Marta Romanow-Kujawa
305-307
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2006, 2007

Tom X

Piotr Kuszczak
309-317
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2006, 2007

Tom X

Piotr Kuszczak
319-322
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2006, 2007

Tom X

Piotr Kuszczak
323