Studia Lednickie, tom X (2010)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Studia Lednickie

tom X (2010)

Tom X
3-323
15.03.2018
Laudacja z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ostrów Lednicki - 19.09.2009 r.

tom X (2010)

Tomasz Merta
19-20
15.03.2018
40-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (dz 1,3-8; j 12,24-36). Homilia, Ostrów Lednicki, 19.09.2009 r.

tom X (2010)

Arcybiskup Henryk Józef Muszyński - Prymas Polski
21-24
15.03.2018
Homilia na mszy św. z okazji upamiętnienia historycznej daty śmierci Mieszka I i obchodów 40-lecia powstania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Ostrów Lednicki – 23.05.2009 r.

tom X (2010)

Biskup Wojciech Polak
25-27
15.03.2018
Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim średniowieczem - przykład Ostrowa Lednickiego

tom X (2010)

Adriana Ciesielska
29-56
15.03.2018
Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu przedkolacyjnego w Rogóźnie od IX do końca XIV wieku

tom X (2010)

Mieczysław Brust
57-87
15.03.2018
Aplikacja metody sześcioboków Christallera do refleksji nad średniowieczną Wielkopolską w kontekście roli Pobiedzisk

tom X (2010)

Maurycy Kustra
89-105
15.03.2018
Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego

tom X (2010)

Janusz Górecki
107-127
15.03.2018
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko na stanowisku Pyzdry 11

tom X (2010)

Ilona Jagielska
129-149
15.03.2018
Rekonstrukcja liczby ludności Pobiedzisk w przeszłości

tom X (2010)

Maurycy Kustra
151-159
15.03.2018
Ubogiemu piskorz

tom X (2010)

Adriana Garbatowska
161-167
15.03.2018
Olgierd Brzeski – od pasji archeologia po zwieńczenie marzeń

tom X (2010)

Dorota Dominiczak–Głowacka
169-173
15.03.2018
Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom X (2010)

Katarzyna Renn
175-204
15.03.2018
Lekcja muzealna inna niż wszystkie

tom X (2010)

Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
205-207
15.03.2018
Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badan wykopaliskowych prowadzonych w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej, stan. 14 oraz na Wzgórzu Panieńskim w Gnieźnie, posesja o. Franciszkanów, stan. 37, gm. loco, woj. wie

tom X (2010)

Anna Wrzesinska
209-241
15.03.2018
Pochowki trumienne z krypty Kościoła w Niepruszewie – wyniki prac antropologicznych

tom X (2010)

Anna Wrzesinska
243-246
15.03.2018
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z terenu kościoła w Czerniejewie

tom X (2010)

Anna Wrzesinska
247-248
15.03.2018
Wyniki ekspertyzy antropologicznej szkieletu ludzkiego znalezionego na terenie Parku Miejskiego im. gen. Władysława Andersa w Gnieźnie

tom X (2010)

Anna Wrzesinska
249-251
15.03.2018
Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Gniezna, ul. Jana Pawła II

tom X (2010)

Anna Wrzesinska
253-254
15.03.2018
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z interwencji Policji w miejscowości Kiszkowo

tom X (2010)

Anna Wrzesinska
255-258
15.03.2018
Sprawozdanie z działalności Działu Naukowo-Oświatowego w roku 2009

tom X (2010)

Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak
259-263
15.03.2018
Jubileuszowy rok Muzeum

tom X (2010)

Anna Wrzesinska, Jacek Wrzesinski
265-284
15.03.2018
Nagroda Piastowskiego Orła Lednickiego

tom X (2010)

Jacek Wrzesiński
285-286
15.03.2018
„Wielkopolska kolebka chrześcijaństwa w Polsce” wystawa w Getyndze

tom X (2010)

Danuta Banaszak
287
15.03.2018
Wystawa „Goście lednickiego stołu” - schronisko na wyspie Ostrów Lednicki

tom X (2010)

Ewa Pelczyk
289-290
15.03.2018
U stop Wawelu. Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów” w Krakowie

tom X (2010)

Janusz Górecki
291-293
15.03.2018
Wystawa „MPP na Lednicy. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”

tom X (2010)

Arkadiusz Tabaka
295-296
15.03.2018
„Ostrów Lednicki Terra Sacra Poloniae”. Wystawa czasowa w domu parafialnym przy kościele p.w. Św. Trójcy w Stęszewie

tom X (2010)

Arkadiusz Tabaka
297
15.03.2018
Wystawa „Skarby średniowieczne Wielkopolski”

tom X (2010)

Arkadiusz Tabaka
299-300
15.03.2018
24. konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM)

tom X (2010)

Antoni Pelczyk
301-304
15.03.2018
Międzynarodowa Konferencja w Węgierskim Muzeum na Wolnym Powietrzu w Szentendre

tom X (2010)

Adriana Garbatowska, Marta Romanow-Kujawa
305-307
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2006, 2007

tom X (2010)

Piotr Kuszczak
309-317
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2006, 2007

tom X (2010)

Piotr Kuszczak
319-322
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2006, 2007

tom X (2010)

Piotr Kuszczak
323
15.03.2018