Studia Lednickie, tom III (1994)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Z badań nad budownictwem drewnianym Niżu Polskiego ze starszych faz wczesnego średniowiecza (VI – IX wiek)

tom III (1994)

Wojciech Chudziak
11-19
10.03.2018
Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego

tom III (1994)

Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki, Jacek Wrzesiński
21-45
10.03.2018
Kierunki rozwoju chłopskiego budownictwa mieszkalnego wsi Wielkopolskiej. Studium proporcji

tom III (1994)

Antoni Pelczyk
47-67
01.05.2023
Problematyka jednonawowego kościoła z prostokątnym prezbiterium we wczesnym średniowieczu. Geneza i znaczenie

tom III (1994)

Adam Biedroń
69-114
10.03.2018
Lednickie podanie o tronie monarszym i jego historyczne korzenie

tom III (1994)

Jan Leśny
115-126
10.03.2018
Nieznany relikwiarz z Ostrowa Lednickiego

tom III (1994)

Ewa Soroka
127-149
10.03.2018
Lednicki przyczynek do znajomości plecionkarstwa

tom III (1994)

Jacek Wrzesiński
151-171
10.03.2018
Osada ludności kultury łużyckiej w Chłapowie, gm. Dominowo stanowisko 3

tom III (1994)

Jacek Wrzesiński
173-202
10.03.2018
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu gm. Dominowo, stan. 2

tom III (1994)

Marek Krąpiec, Krystyna Milecka, Elżbieta Indycka
203-247
10.03.2018
Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i przekazów pisanych

tom III (1994)

Adam Biedroń
249-253
10.03.2018
Kultowa plastyka przydrożna w Lednickim Parku Krajobrazowym

tom III (1994)

Marta Romanow-Kujawa
255-275
10.03.2018
Zbiornik akumulacji biologicznej na południe od Jeziora Lednica

tom III (1994)

Grzegorz Kowalewski, Robert Wiśniewski
277-308
10.03.2018
Przydatność rolnicza gleb Lednickiego Parku Krajobrazowego w aspekcie ochrony wód i krajobrazu

tom III (1994)

Stanisław Drzymała, Andrzej Mocek
309-326
10.03.2018
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1988 – 1992)

tom III (1994)

Kaliksta Łopacka-Szymańska
327-339
10.03.2018
Jerzy Fogel, „Pompeja polska”. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 132.

tom III (1994)

Witold Molik
341-342
10.03.2018
Glossa do najwcześniejszych badań Ostrowa Lednickiego

tom III (1994)

Jerzy Fogel
343-345
10.03.2018
Lednicka wieża-pomnik. Z historii badań Ostrowa Lednickiego

tom III (1994)

Tadeusz Panowocz, Jacek Wrzesiński
347-349
10.03.2018
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w badaniach nekropoli wczesnośredniowiecznych. Próby uzyskania fragmentów informacji genetycznej z kości ludzkich pochodzących z XI w.

tom III (1994)

Andrzej Rezler, Jacek Wrzesiński
351-354
10.03.2018
O Dziećmiarkach, Łysej Górze i Psiababie, oraz „czerwonej karczmie” Waliszewek

tom III (1994)

Jacek Wrzesiński
355-357
10.03.2018
Materiał szkieletowy w zbiorach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom III (1994)

Anna Wrzesińska
359-366
10.03.2018
„Lednicka nekropola” – wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom III (1994)

Anna i Jacek Wrzesińscy
367-376
10.03.2018
Uroczystość 1000-lecia śmierci pierwszego władcy Polski Mieszka I na Ostrowie Lednickim

tom III (1994)

Andrzej Kaszubkiewicz
377-383
10.03.2018
Autorzy prac magisterskich dotyczących Ostrowa Lednickiego – laureatami nagrody Fundacji Brzeskich przy PTPN

tom III (1994)

Zofia Kurnatowska
385
10.03.2018
Spotkanie robocze paleoekologów w Berlinie 27 – 29 sierpnia 1992

tom III (1994)

Ilona Polcyn, Marek Polcyn
387-388
10.03.2018
Dekada spisu nietoperzy w Lednickim Parku Krajobrazowym w 1993

tom III (1994)

Radosław Dzięciołowski, Aleksandra Ereńska, Mirosław Jurczyszyn, Justyna Wiland
389-390
10.03.2018
Poznańscy studenci slawistyki na Ostrowie Lednickim

tom III (1994)

Jan Leśny
391-392
10.03.2018
Smoła i dziegieć – First International Symposium on Wood Tar and Pitch (Biskupin 1 – 4 lipca 1993 r.)

tom III (1994)

Jacek Wrzesiński
393-395
10.03.2018
Odkrycie cmentarzyska szkieletowego w Fałkowie, gm. Łubowo, stan. 18

tom III (1994)

Janusz Górecki
397
10.03.2018
Sprawozdanie z obozu naukowego studentów Zakładu Zapotrzebowania w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej (7 – 17 VIII. 1990)

tom III (1994)

Michał Michałkiewicz
399-401
10.03.2018
Padalec w Lednickim Parku Krajobrazowym, doniesienie wstępne

tom III (1994)

Radosław Dzięciołowski, Krzysztof Gronikowski
403-404
10.03.2018
Gazyfikacja gminy Łubowo – nadzory archeologiczne

tom III (1994)

Janusz Górecki
405
10.03.2018