Studia Lednickie Tom IIITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Z badań nad budownictwem drewnianym Niżu Polskiego ze starszych faz wczesnego średniowiecza (VI – IX wiek)

Tom III

Wojciech Chudziak
11-19
Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego

Tom III

Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki, Jacek Wrzesiński
21-45
Problematyka jednonawowego kościoła z prostokątnym prezbiterium we wczesnym średniowieczu. Geneza i znaczenie

Tom III

Adam Biedroń
69-114
Lednickie podanie o tronie monarszym i jego historyczne korzenie

Tom III

Jan Leśny
115-126
Nieznany relikwiarz z Ostrowa Lednickiego

Tom III

Ewa Soroka
127-149
Lednicki przyczynek do znajomości plecionkarstwa

Tom III

Jacek Wrzesiński
151-171
Osada ludności kultury łużyckiej w Chłapowie, gm. Dominowo stanowisko 3

Tom III

Jacek Wrzesiński
173-202
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu gm. Dominowo, stan. 2

Tom III

Marek Krąpiec, Krystyna Milecka, Elżbieta Indycka
203-247
Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i przekazów pisanych

Tom III

Adam Biedroń
249-253
Kultowa plastyka przydrożna w Lednickim Parku Krajobrazowym

Tom III

Marta Romanow-Kujawa
255-275
Zbiornik akumulacji biologicznej na południe od Jeziora Lednica

Tom III

Grzegorz Kowalewski, Robert Wiśniewski
277-308
Przydatność rolnicza gleb Lednickiego Parku Krajobrazowego w aspekcie ochrony wód i krajobrazu

Tom III

Stanisław Drzymała, Andrzej Mocek
309-326
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1988 – 1992)

Tom III

Kaliksta Łopacka-Szymańska
327-339
Jerzy Fogel, „Pompeja polska”. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 132.

Tom III

Witold Molik
341-342
Glossa do najwcześniejszych badań Ostrowa Lednickiego

Tom III

Jerzy Fogel
343-345
Lednicka wieża-pomnik. Z historii badań Ostrowa Lednickiego

Tom III

Tadeusz Panowocz, Jacek Wrzesiński
347-349
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w badaniach nekropoli wczesnośredniowiecznych. Próby uzyskania fragmentów informacji genetycznej z kości ludzkich pochodzących z XI w.

Tom III

Andrzej Rezler, Jacek Wrzesiński
351-354
O Dziećmiarkach, Łysej Górze i Psiababie, oraz „czerwonej karczmie” Waliszewek

Tom III

Jacek Wrzesiński
355-357
Materiał szkieletowy w zbiorach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom III

Anna Wrzesińska
359-366
„Lednicka nekropola” – wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom III

Anna i Jacek Wrzesińscy
367-376
Uroczystość 1000-lecia śmierci pierwszego władcy Polski Mieszka I na Ostrowie Lednickim

Tom III

Andrzej Kaszubkiewicz
377-383
Autorzy prac magisterskich dotyczących Ostrowa Lednickiego – laureatami nagrody Fundacji Brzeskich przy PTPN

Tom III

Zofia Kurnatowska
385
Spotkanie robocze paleoekologów w Berlinie 27 – 29 sierpnia 1992

Tom III

Ilona Polcyn, Marek Polcyn
387-388
Dekada spisu nietoperzy w Lednickim Parku Krajobrazowym w 1993

Tom III

Radosław Dzięciołowski, Aleksandra Ereńska, Mirosław Jurczyszyn, Justyna Wiland
389-390
Poznańscy studenci slawistyki na Ostrowie Lednickim

Tom III

Jan Leśny
391-392
Smoła i dziegieć – First International Symposium on Wood Tar and Pitch (Biskupin 1 – 4 lipca 1993 r.)

Tom III

Jacek Wrzesiński
393-395
Odkrycie cmentarzyska szkieletowego w Fałkowie, gm. Łubowo, stan. 18

Tom III

Janusz Górecki
397
Sprawozdanie z obozu naukowego studentów Zakładu Zapotrzebowania w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej (7 – 17 VIII. 1990)

Tom III

Michał Michałkiewicz
399-401
Padalec w Lednickim Parku Krajobrazowym, doniesienie wstępne

Tom III

Radosław Dzięciołowski, Krzysztof Gronikowski
403-404
Gazyfikacja gminy Łubowo – nadzory archeologiczne

Tom III

Janusz Górecki
405