Studia Lednickie Tom XVITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Studia Lednickie

Tom XVI

Tom XVI
3-170
Ochrona prawna dziedzictwa archeologicznego a rzeczywiste możliwości służb konserwatorskich na przykładzie stanowisk wpisanych do rejestru zabytków w Lednogórze, Moraczewie i Goślinowie

Tom XVI

Marta Błażejewska, Daria Olejniczak
9-35
Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu, stan. 10. Wstępne wyniki badań

Tom XVI

Magda Miciak
39-59
Preliminary osteological investigation of Elary medieval site Gz 10 in Giecz, Poland

Tom XVI

Hedy M. Justus, Amanda M. Agnew
61-67
Znalezisko brązowej pobocznicy wędzidła z Ostrowa Lednickiego

Tom XVI

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
69-79
Trzecia łódź jednopienna z Ostrowa Lednickiego

Tom XVI

Krzysztof Radka
81-98
Pierścionek z Chłapowa jako przykład czarnej biżuterii w zbiorach Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu

Tom XVI

Patrycja Klimowicz
99-105
Wykorzystanie walorów krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom XVI

Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra
107-131
Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z miejscowości Łubowo

Tom XVI

Anna Wrzesińska
135-139
Badania podwodne jeziora Lednica — nowe otwarcie w 2017 roku. Kolejny most w akwenie lednickim

Tom XVI

Janusz Górecki
143-148
Profesor Stanisław Suchodolski dziewiątym Laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Tom XVI

Jacek Wrzesiński
149-151
Laudacja ku czci Profesora Stanisława Suchodolskiego z okazji wręczenia Mu nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego nad Lednicą, 30 maja 2017 roku

Tom XVI

Borys Paszkiewicz
153-156
Izabella 2016

Tom XVI

Anna Wrzesińska
157-160
Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu

Tom XVI

Adriana Garbatowska
161-168
Autorzy

Tom XVI

-
169-170