Studia Lednickie Tom XIIITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Studia Lednickie

Tom XIII

Tom XIII
3-256
Wprowadzenie. Biżuteria i monety w skarbach. Badania, problemy, interpretacje. Panel dyskusyjny

Tom XIII

Arkadiusz Tabaka
17-18
Skarby wielkopolskie z początków państwa polskiego

Tom XIII

Zofia Kurnatowska
19-26
Wczesnośredniowieczna biżuteria zachodniosłowiańska

Tom XIII

Hanna Kóčka-Krenz
27-38
Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich

Tom XIII

Barbara Butent-Stefaniak
39-48
Późnośredniowieczne skarby monet z dolnego Nadodrza i dolnego Połabia z zawartością biżuterii i ozdób

Tom XIII

Tadeusz Szczurek
49-76
Skarby monet z Wielkopolski w świetle zasobu archiwalnego Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu dotyczącego lat 1894–1918

Tom XIII

Agnieszka Murawska
77-93
Wczesnośredniowieczny srebrny skarb z Tarnowa (Łekna). Informacje na temat jego odkrywania

Tom XIII

Andrzej M. Wyrwa
95-111
Chronologia i stratygrafia wykopu w rejonie przyczółka mostu zachodniego na podgrodziu (badania w latach 60. XX wieku)

Tom XIII

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
115-152
Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa

Tom XIII

Marcin Danielewski
153-159
(Re)Konstrukcja rzymskiego pieca do wytopu szkła

Tom XIII

Marta Krzyżanowska
161-175
Przesiedleńcy w Wielkopolsce. Stosunek ludności miejscowej do osadników z Kresów Wschodnich

Tom XIII

Adriana Garbatowska
177-187
Projektowana ścieżka dydaktyczna „Bezkręgowce Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”

Tom XIII

Katarzyna Renn
189-210
Konferencja „Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego” (Gniezno, 5–6 czerwca 2014)

Tom XIII

Janusz Górecki
213-216
Konkurs na wydarzenie muzealne roku

Tom XIII

Małgorzata Fryza
217-220
„Letnie o Piastach bajanie…” w Gieczu

Tom XIII

Patrycja Klimowicz, Magda Miciak
221-224
Henryk Samsonowicz laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Tom XIII

Jacek Wrzesiński
225-228
Materiały do bibliografii regionu Ostrowa Lednickiego za lata 2011, 2012, 2013

Tom XIII

Piotr Kuszczak
231-241
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2011, 2012, 2013

Tom XIII

Piotr Kuszczak
243-248
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2011, 2012, 2013

Tom XIII

Piotr Kuszczak
249-251
Materiały do bibliografii regionu Radzimia za rok 2012

Tom XIII

Piotr Kuszczak
253
Autorzy

Tom XIII

-
255-256