Studia Lednickie Tom XVIIITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Studia Lednickie

Tom XVIII

Tom XVIII
1-411
Ad futuram rei memoriam on the fiftieth anniversary of the Museum of the First Piasts at Lednica foundation The Historic Monument of the Nation’s Culture

Tom XVIII

Andrzej M. Wyrwa
13-78
Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny do początków XX wieku

Tom XVIII

Mieczysław Brust
81-134
Nieznany przywilej odpustowy dla parafii św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu (AGAD, sygn. Dok. Perg. 7410)

Tom XVIII

Michał Skoczyński
135-149
W poszukiwaniu dźwięków przeszłości. Zagadkowy przedmiot z Ostrowa Lednickiego

Tom XVIII

Jacek Wrzesiński
151-178
Zastosowanie metod akustycznych i magnetycznych w poszukiwaniu obiektów archeologicznych na przykładzie jeziora Lednica

Tom XVIII

Andrzej Pydyn, Benedykt Hac, Mateusz Popek
179-193
Field conservation of the objects made of glass from the 2018 archaeological excavation on the territory of the National Reserve “Sophia Kyivska”

Tom XVIII

Maksym Strykhar
195-203
Monety z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4, jako źródło do badań obrzędów funeralnych

Tom XVIII

Elżbieta Indycka
207-243
Średniowieczne brakteaty z daru Albina hrabiego Węsierskiego w zbiorach British Museum w Londynie

Tom XVIII

Jakub Linetty
245-270
Wczesnośredniowieczne garnki radzimskie

Tom XVIII

Andrzej Kowalczyk
271-281
Badania archeologiczne w 2018 roku obok Soboru Sofijskiego w Kijowie

Tom XVIII

Tymur Bobrowsʹkyj, Wołodymyr Sawycʹkyj, Maksym Strychar
283-303
(rec.) Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, Poznań 2018, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, red. J. Dobosz, t. 1

Tom XVIII

Edward Skibiński
307-319
Projekt Lednica „Razem dla ratowania zabytków”. Sprawozdanie za rok 2018

Tom XVIII

Mikołaj Kostyrko, Andrzej Kowalczyk, Lidia Żuk
323-333
Sprawozdanie z rekonesansu lotniczego wykonanego w rejonie wyspy Ostrów Lednicki na zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2018 roku

Tom XVIII

Lidia Żuk, Mikołaj Kostyrko, Włodzimierz Rączkowski
335-344
Trzydzieści lat Studiów Lednickich

Tom XVIII

Andrzej Kowalczyk
347-351
Średniowieczna broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom XVIII

Paweł Sankiewicz
353-355
Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach (publikacja dofinansowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa)

Tom XVIII

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
357-360
Wystawa plenerowa Gdy bogów było wielu…

Tom XVIII

Danuta Banaszak
361-363
Laudacja dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z okazji wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Ostrów Lednicki, 7 czerwca 2019 roku

Tom XVIII

Katarzyna Balbuza
365-370
Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski (1936–2018). Wspomnienie

Tom XVIII

Krystyna Milecka
371-381
Materiały do bibliografii regionu Ostrowa Lednickiego za lata 2014–2017

Tom XVIII

Piotr Kuszczak
385-398
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2014–2017

Tom XVIII

Piotr Kuszczak
399-406
Materiały do bibliografii Grzybowa za lata 2014–2017

Tom XVIII

Piotr Kuszczak
407-409
Materiały do bibliografii regionu Radzimia za lata 2014, 2016, 2017

Tom XVIII

Piotr Kuszczak
411