Studia Lednickie Tom XVII



Tytuł
Autor
Strona
Pobierz
Studia Lednickie

Tom XVII

Tom XVII
1-264
Autorzy

Tom XVII

Tom XVII
263-264
Poland–Ukraine: a thousand years of reciprocity. Th e Kyivan Princess Dobroniega-Maria, wife of Kazimierz the Restorer: a new hypothesis of her pedigree

Tom XVII

Olena Yasynetska
11-25
Dzieło człowieka pod opieką Boga. Wiatrak z Gryżyny: najstarszy zachowany młyn wietrzny w Polsce i jego symboliczne przesłanie. Wprowadzenie do szerszych rozważań

Tom XVII

Andrzej M. Wyrwa
27-62
Zabawy, gry i sporty tradycyjne. Potencjał i możliwości ich wykorzystania w działalności muzealnej

Tom XVII

Bartosz Prabucki
63-86
Zobaczyć niewidzialne. Program dla osób z dysfunkcją wzroku realizowany na Ostrowie Lednickim

Tom XVII

Mariola Olejniczak
87-98
Materiały z epoki kamienia z Ostrowa Lednickiego i jego najbliższej okolicy

Tom XVII

Iwona Sobkowiak-Tabaka
103-140
Medieval glass vessels from the necropolis’s excavations of the XI–XIII cents. on the territory of the St. Sophia Cathedral in Kyiv: restoration research

Tom XVII

Viacheslav Korniienko, Maksym Strykhar
141-160
Średniowieczna wiersza z rejonu mostu zachodniego na Ostrowie Lednickim

Tom XVII

Anna Gręzak, Urszula Iwaszczuk, Andrzej Pydyn, Mateusz Popek, Krzysztof Radka
161-179
Przeprawa mostowa na wyspę Ledniczka. Wstępne wyniki badań

Tom XVII

Andrzej Pydyn, Mateusz Popek, Daria Dębicka, Krzysztof Radka
181-196
Rozpoznawcze badania archeologiczne na stan. 16 w Powidzu, gm. loco z 2017 roku

Tom XVII

Andrzej Pydyn, Magdalena Kozicka, Jan Wiejacki, Mateusz Magalski, Dominika Kofel
197-221
Analiza dendrochronologiczna drewna wiatraka z Gryżyny

Tom XVII

Tomasz Ważny
223-225
Analiza dendrochronologiczna drewnianego spichlerza z Majkowa

Tom XVII

Tomasz Ważny
227-229
Profesor Tomasz Jasiński laureatem 10. edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Tom XVII

Andrzej M. Wyrwa
251-253
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w gronie laureatów konkursów Sybilla 2017 i Izabella 2017

Tom XVII

Andrzej Kowalczyk
255-256
Współpraca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z Narodowym Rezerwatem „Sofia Kijowska”

Tom XVII

Andrzej Kowalczyk
257-259
Współpraca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z Międzynarodowym Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze

Tom XVII

Paweł Sankiewicz
261-162