Studia Lednickie Tom XIITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Studia Lednickie

Tom XII

Tom XII
3-206
Wspomnienie o profesor Zofii Kurnatowskiej

Tom XII

Janusz Górecki
17-21
Wspomnienie o profesorze Jerzym Foglu

Tom XII

Andrzej Sikorski, Andrzej M. Wyrwa
23-27
Cmentarzyska przełomu starożytności i średniowiecza jako materialny wyraz kryzysu społecznego

Tom XII

Adriana Ciesielska
31-38
Ocena zmian zagospodarowania i zagrożeń dla wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu i jego okolicach

Tom XII

Jacek Karmowski, Jan Romaniszyn
39-61
Wartość przyrodnicza, historyczna i gospodarcza polodowcowych torfowisk w gminie Rogoźno (Wielkopolska)

Tom XII

Przemysław Frankowski
63-73
Ginący głos ludu, czyli o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi

Tom XII

Andrzej M. Wyrwa
75-93
Osada wielokulturowa w Dziekanowicach stan. 21 (AZP 50-32/98), pow. Gniezno, woj. wielkopolskie

Tom XII

Łukasz Kaczmarek
97-125
Uprawa roślin przy zagrodzie na Ostrowie Lednickim

Tom XII

Katarzyna Renn
127-142
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursów Sybilla 2011 oraz Izabella 2011

Tom XII

Janusz Górecki
145-148
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego w rękach Profesor Klementyny Żurowskiej

Tom XII

Jacek Wrzesiński
149-152
Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu

Tom XII

Magda Miciak
153-158
Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom XII

Mariola Olejniczak
159-161
Edukacja historyczna w grodzie w Grzybowie — kalendarium wydarzeń

Tom XII

Jacek Wrzesiński
163-169
„Ludowe Pasje” — wystawa czasowa w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Tom XII

Marta Romanow-Kujawa
171-172
Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Tom XII

Danuta Banaszak
173-177
Premiera filmu „Wyspa władców”

Tom XII

Janusz Górecki
175-177
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 1700. Rocznicę zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem „Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje” (Gniezno, 26–27 października 2012)

Tom XII

Zygmunt Kalinowski
179-181
Konferencja „Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych” (Gniezno–Lednica, 11–12 czerwca 2013)

Tom XII

Janusz Górecki
183-185
Muzealna Konferencja dla Nauczycieli (Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno, 11 kwietnia 2013)

Tom XII

Mariola Olejniczak
187-188
Wystawa „Skarby średniowieczne Wielkopolski” w muzeach w Gdańsku, Bytomiu, Gorzowie Wielkopolskim i Wągrowcu

Tom XII

Arkadiusz Tabaka
189-194
Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z ochroną zabytków archeologicznych

Tom XII

Paweł Sankiewicz, Arkadiusz Tabaka
195-197
Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom XII

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski
199-202
Publikacje Biblioteki Studiów Lednickich w 2013 roku

Tom XII

Hanna Kossak-Nowocień
203-205
Autorzy

Tom XII

-
206