Studia Lednickie, tom XI (2012)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Studia Lednickie

tom XI (2012)

Tom XI
3-330
15.03.2018
Mateusz Łastowiecki (1934–2011) — wspomnienie // Mateusz Łastowiecki (1934–2011) — the Reminiscence

tom XI (2012)

Janusz Górecki
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
17-21
15.03.2018
IN DIE FESTIVITATIS MONUMENTORUM HISTORIAE — przemówienie powitalne podczas ceremonii otwarcia XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku // Centralna inauguracja obchodów XIX Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce Central Inauguration of the Celebration of the 19th European Heritage Days in Poland

tom XI (2012)

Andrzej M. Wyrwa
(Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
25-27
15.03.2018
Homilia wygłoszona na Mszy Świętej podczas ceremonii otwarcia XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku //The Homily at the Holy Mass during the Opening Ceremony of the Nineteenth European Heritage Days on Lednica Holm, the 10th of September 2011

tom XI (2012)

Arcybiskup senior Henryk Józef Muszyński
29-33
15.03.2018
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, inauguracja XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku // The Inauguration of the Nineteenth European Heritage Days on Lednica Holm, 10th of September 2011

tom XI (2012)

Paulina Florjanowicz
(Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
35
15.03.2018
Europejskie Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim // European Heritage Days on Lednica Holm

tom XI (2012)

Anna Wrzesińska
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
37-43
15.03.2018
Królestwo, państwo, wodzostwo czy system prawa książęcego? O formach organizacji społecznych na etapie wczesnopaństwowym kilka uwag teoretycznych // Kindom, State, Chiefdom or the ius ducale System? A Few Theretical Remarks on the Forms of Social Organization during the Early-State Period

tom XI (2012)

Adriana Ciesielska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
47-58
15.03.2018
Rozplanowanie i zasięg średniowiecznych Pobiedzisk // Planning and Extent of Pobiedziska in the Middle Ages

tom XI (2012)

Maurycy Kustra
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
59-74
15.03.2018
Jak bawili się nasi przodkowie, czyli głębszy wymiar kultury fizycznej // How Did Our Ancestors Play, or The Deeper Dimension of the Physical Culture

tom XI (2012)

Małgorzata Bronikowska
(Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
75-92
15.03.2018
Pszczoła miodna na ziemiach polskich // Western (European) Honey Bee on the Polish Lands

tom XI (2012)

Józef Banaszak
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
93-113
15.03.2018
Aula palatium lednickiego // Assembly Hall of Lednica Palace

tom XI (2012)

Andrzej Kaszubkiewicz
(Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu)
117-121
15.03.2018
Archeologia eksperymentalna — teoria, praktyka i doświadczenie // Experimental Archaeology - Theory, Practice and Experience

tom XI (2012)

Agnieszka Łukaszyk
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
123-131
15.03.2018
Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych // Geoinformation Technologies for Archaeological Research

tom XI (2012)

Arkadiusz Tabaka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
133-136
15.03.2018
Walkowice — zachodnie rubieże Wielkopolski // Walkowice Village -the Western Frontiers of Greater Poland Region

tom XI (2012)

Adriana Garbatowska
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
137-150
15.03.2018
Dom organisty w Wielkopolskim Parku Etnograficznym // Hous of an Organist in the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice

tom XI (2012)

Małgorzata Fryza
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
151-160
15.03.2018
Znajomość i zainteresowanie branży turystycznej w Polsce Szlakiem Piastowskim w odniesieniu do turystyki edukacyjnej // Knowledge and Interests of the Tourism Industry in Poland Concerning the Piast rout with the Reference to Educational Tourism

tom XI (2012)

Katarzyna Hetman
(Wielkopolska Izba Turystyczna)
161-186
15.03.2018
Wieńce jeleni sprzed 8 400 lat ze wsi Nienawiszcz (powiat obornicki)

tom XI (2012)

Tomasz M. Sobalak
(Nadleśnictwo Łopuchowo)
189-198
15.03.2018
Zabytki kupieckie ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Próba interpretacji analiz składu chemicznego // Merchant Antiquities from the Collection in the Museum of The First Piasts at Lednica. An Attempt at Interpretation of the Chemical Analysis

tom XI (2012)

Paweł Gan
(Państwowa Akademia Nauk)
199-213
15.03.2018
Rok 2011 na grodzie w Grzybowie // Year 2011, in the Grzybowo Stronghold

tom XI (2012)

Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
215-220
15.03.2018
Sezon turystyczny w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu w roku 2011 // Tourist Season in the Archaeological Reserve in Giecz in 2011

tom XI (2012)

Elżbieta Indycka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
221-224
15.03.2018
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego // The Lednica Piast Eagle Prize

tom XI (2012)

Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
227-230
15.03.2018
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursu SYBILLA 2010 w kategorii konserwacja muzealiów // The Museum of the First Piasts at Lednica Which won the SYBILLA 2010 Prize in The Museum of the Restoration of Museum Artefacts

tom XI (2012)

Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
231-236
15.03.2018
Projekt edukacyjny „Mały Archeolog” // Educational Project: "A Small Archaeologist"

tom XI (2012)

Anna Wrzesińska
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
237-243
15.03.2018
Impreza plenerowa „W lednickim grodzie księcia Mieszka” // An Open-Air Event: "In the Lednica Stronghold of Duke Mieszko"

tom XI (2012)

Anna Wrzesińska
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) , Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
245-247
15.03.2018
Obchody Roku świętego Jakuba na Ostrowie Lednickim // Celebrations of the Holy Year of Saint James on Lednica Holm

tom XI (2012)

Paweł Sankiewicz
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
249-250
15.03.2018
Wystawa „Skarby Średniowieczne Wielkopolski”

tom XI (2012)

Arkadiusz Tabaka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
251-252
15.03.2018
Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży i Targi Edukacyjne

tom XI (2012)

Joanna Wieczorek
253
15.03.2018
Funeralia Lednickie — warsztaty archeologiczno-antropologiczne // Funeralia Lednickie - Archaeological and Anthropological Workshops

tom XI (2012)

Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
255-256
15.03.2018
Zjazd Wojowników Słowiańskich — Grzybowo 2010–2011 // Meeting of Slavonic Warriors - Grzybowo 2010-2011

tom XI (2012)

Jacek Wrzesiński
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
257-258
15.03.2018
Skarby natury i kultury nie tylko na monetach NBP. Otwarcie wystawy w NBP w Poznaniu // Treasures of Nature and Culture Not Only on the Coins from the National Bank of Poland. Opening of the Exhibition in the NBP in Poznańt

tom XI (2012)

Arkadiusz Tabaka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
259-261
15.03.2018
Sesja popularno-naukowa i wystawa „Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz” // Scientific session for the General Public and Exhibition: "Uncommon Discoveries in the Peat Mine in Nienawiszcz Village"

tom XI (2012)

Andrzej Kowalczyk
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
263-264
15.03.2018
Międzynarodowy projekt CARARE // International CARARE Project

tom XI (2012)

Arkadiusz Tabaka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
265
15.03.2018
„Skarby Średniowieczne Wielkopolski” na drzwiach otwartych w Narodowym Banku Polskim // "Treasures of Greater Poland/s Medieval Hoards" at Open Days in the National Bank of Poland

tom XI (2012)

Arkadiusz Tabaka
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
267
15.03.2018
Muzeum Pierwszych Piastów w dokumentalnej produkcji filmowej // The Museum of First Piast in the Documentary Film Production

tom XI (2012)

Janusz Górecki
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
269-271
15.03.2018
„Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza” — nowa archeologiczna ekspozycja stała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy // "Lednica Holm. Under the Sky of the Middle Ages" - New Permanent Archaeological Exposition in the Museum of the First Piast at Lednica

tom XI (2012)

Janusz Górecki
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
273-276
15.03.2018
„Przeszłość z pasją — pasja z przyszłością” // "The Past with Passion - a Passion with Good Prospects"

tom XI (2012)

Mariola Olejniczak
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
277-278
15.03.2018
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2011 // Celebrations of the International Day for Museums and Sites 2011

tom XI (2012)

Joanna Wieczorek
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
279
15.03.2018
Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Muzeum Regionalnym w Wągrowcu

tom XI (2012)

Janusz Górecki
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
281-284
15.03.2018
Seminarium naukowe „Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz” // Scientific Seminar: "Uncommon Discoveries in the Peat Mine in Nienawiszcz Village"

tom XI (2012)

Andrzej Kowalczyk
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
285-286
15.03.2018
Świat Jana Koloczka — wystawa czasowa w sezonie 2011

tom XI (2012)

Marta Romanow-Kujawa
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
287-291
15.03.2018
25. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) Czechy–Słowacja 20–25 sierpnia 2011 r. // 25th Conference of the Association of European Open-Air Museums (AEOM) The Czech Republic-Slovakia 20th-25th of August 2011

tom XI (2012)

Adriana Garbatowska
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
293-297
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2008–2010 // Bibliographical Materials for Lednica Area of 2008-2010

tom XI (2012)

Piotr Kuszczak
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
301-315
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2008–2010 // Bibliographical Materials for Giecz Area of 2008-2010

tom XI (2012)

Piotr Kuszczak
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
317-324
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2008–2010 // Bibliographical Materials for Grzybowo Area of 2008-2010

tom XI (2012)

Piotr Kuszczak
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
325-328
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Radzimia za lata 2008–2010 // Bibliographical Materials for Radzim Area of 2008-2010

tom XI (2012)

Piotr Kuszczak
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)
329-330
15.03.2018