Studia Lednickie Tom VIITytuł
Autor
Strona
Pobierz
Drugie robocze spotkanie naukowe Mikulčice – Ostrów Lednicki. Mikulčice 25 – 26 V 2001 r.

Tom VII

Janusz Górecki, Zofia Kurnatowska, Lumír Poláček, Jiři Sláma
11-28
Ostrów Lednicki na tle wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej rynny Jeziora Lednickiego

Tom VII

Janusz Górecki
29-41
Fragmenty „złotej nitki” z Rybitw – Ostrowa Lednickiego, stan. 2

Tom VII

Andrzej Sikorski
43-49
Skarb czy zbuba? – O kruszcowym znalezisku na przyczółku mostu gnieźnieńskiego

Tom VII

Arkadiusz Tabaka
51-57
„Masyw zachodni” wczesnoromańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w Gieczu

Tom VII

Andrzej Kaszubkiewicz
59-62
Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach

Tom VII

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
63-75
Wspólny grób kobiety i mężczyzny – przykład z Dziekanowic stan. 22

Tom VII

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
77-88
Analiza szczątków ludzkich znalezionych w rumowisku mostu gnieźnieńskiego Ostrowa Lednickiego

Tom VII

Anna Wrzesińska
89-94
Dynamika biologiczna XIX-wiecznych populacji wiejskich z parafii Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno-politycznej w mikroregionie Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu

Tom VII

Alicja Budnik, Izabela Gumna, Grażyna Liczbańska
95-110
Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z mikroregionu Ostrowa Lednickiego w XIX i początkach XX wieku

Tom VII

Robert Dąbrowski
111-126
Ocena stanu puli genów na podstawie analizy odległości małżeńskich w populacjach wiejskich z mikroregionu Ostrowa Lednickiego na przełomie XIX i XX wieku

Tom VII

Maciej Domżol
127-141
Z problematyki węgli drzewnych w jamach grobowych – częstość występowania węgli drzewnych w grobach wczesnośredniowiecznego cmentarzyska „Mały Skansen”

Tom VII

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
143-161
Opracowanie węgli drzewnych pochodzących z wypełnisk jam grobowych cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach, st. 22, woj. wielkopolskie

Tom VII

Maria Michniewicz
163-191
Budownictwo ludowe na Pałukach

Tom VII

Jerzy Adamczewski
193-238
Dwór w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Tom VII

Małgorzata Fryza
239-263
Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej od XVIII do XX wieku

Tom VII

Zbigniew Jasiewicz, Antoni Pelczyk
265-293
Pozostałości roślin uprawnych i chwastów ze stanowiska 1 i 4 w Gieczu

Tom VII

Marek Polcyn
295-300
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1999 – 2000)

Tom VII

Kaliksta Łopacka-Szymańska
301-315
„Relikwiarz Lednicki”

Tom VII

Mieczysław Nadolski
317-321
Marzanna 2001 i 2002 w Gieczu-Grodziszczku

Tom VII

Elżbieta Indycka
323
Czwarte warsztaty archeologiczno-antropologiczne – „Funeralna Lednickie”

Tom VII

Jacek Wrzesiński
325
XV „Żywy Skansen” w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Tom VII

Marta Romanow-Kujawa
327
Ekspozycja kościoła w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Tom VII

Marta Romanow-Kujawa
329-333
Kościół z Wartkowic przeniesiony do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

Tom VII

Andrzej Kaszubkiewicz
335-336
Wystawa „Portret Piastów wczoraj i dziś”

Tom VII

Danuta Banaszak
337
Z notatnika podróży – Morawy 2001

Tom VII

Janusz Górecki
339-340
XX Konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu

Tom VII

Antoni Pelczyk
341-342
II Ogólnopolski Zjazd Wojów Słowiańskich – Grzybowo 2001

Tom VII

Jacek Wrzesiński
343-344
Spotkanie naukowe w Gieczu (20 wrzesień 2001 r.)

Tom VII

Teresa Krysztofiak
345-347
Spotkanie europejskich paleobotaników na Ostrowie Lednickim i w Gieczu

Tom VII

Krystyna Milecka
349-350
Relikwie królowej Rychezy

Tom VII

Janusz Lehmann
351-353
Promocja wydawnictw Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom VII

Danuta Banaszak
355
Obchody rocznicy bitwy pod Cedynią i śmierci Mieszka I

Tom VII

Andrzej Kaszubkiewicz
357-358
Studenci zagraniczni na wykopaliskach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom VII

Marek Polcyn
359-360
Rozpoczęcie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radzimiu, stanowisko 1 i 1a, gmina Murowana Goślina, woj. wielkopolskie

Tom VII

Bartłomiej Haraj
361-364