Studia Lednickie, tom VII (2002)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Drugie robocze spotkanie naukowe Mikulčice – Ostrów Lednicki. Mikulčice 25 – 26 V 2001 r.

tom VII (2002)

Janusz Górecki, Zofia Kurnatowska, Lumír Poláček, Jiři Sláma
11-28
14.03.2018
Ostrów Lednicki na tle wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej rynny Jeziora Lednickiego

tom VII (2002)

Janusz Górecki
29-41
14.03.2018
Fragmenty „złotej nitki” z Rybitw – Ostrowa Lednickiego, stan. 2

tom VII (2002)

Andrzej Sikorski
43-49
14.03.2018
Skarb czy zbuba? – O kruszcowym znalezisku na przyczółku mostu gnieźnieńskiego

tom VII (2002)

Arkadiusz Tabaka
51-57
14.03.2018
„Masyw zachodni” wczesnoromańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w Gieczu

tom VII (2002)

Andrzej Kaszubkiewicz
59-62
14.03.2018
Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach

tom VII (2002)

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
63-75
14.03.2018
Wspólny grób kobiety i mężczyzny – przykład z Dziekanowic stan. 22

tom VII (2002)

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
77-88
14.03.2018
Analiza szczątków ludzkich znalezionych w rumowisku mostu gnieźnieńskiego Ostrowa Lednickiego

tom VII (2002)

Anna Wrzesińska
89-94
14.03.2018
Dynamika biologiczna XIX-wiecznych populacji wiejskich z parafii Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno-politycznej w mikroregionie Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu

tom VII (2002)

Alicja Budnik, Izabela Gumna, Grażyna Liczbańska
95-110
14.03.2018
Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z mikroregionu Ostrowa Lednickiego w XIX i początkach XX wieku

tom VII (2002)

Robert Dąbrowski
111-126
14.03.2018
Ocena stanu puli genów na podstawie analizy odległości małżeńskich w populacjach wiejskich z mikroregionu Ostrowa Lednickiego na przełomie XIX i XX wieku

tom VII (2002)

Maciej Domżol
127-141
14.03.2018
Z problematyki węgli drzewnych w jamach grobowych – częstość występowania węgli drzewnych w grobach wczesnośredniowiecznego cmentarzyska „Mały Skansen”

tom VII (2002)

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
143-161
14.03.2018
Opracowanie węgli drzewnych pochodzących z wypełnisk jam grobowych cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach, st. 22, woj. wielkopolskie

tom VII (2002)

Maria Michniewicz
163-191
14.03.2018
Budownictwo ludowe na Pałukach

tom VII (2002)

Jerzy Adamczewski
193-238
14.03.2018
Dwór w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

tom VII (2002)

Małgorzata Fryza
239-263
14.03.2018
Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej od XVIII do XX wieku

tom VII (2002)

Zbigniew Jasiewicz, Antoni Pelczyk
265-293
14.03.2018
Pozostałości roślin uprawnych i chwastów ze stanowiska 1 i 4 w Gieczu

tom VII (2002)

Marek Polcyn
295-300
14.03.2018
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1999 – 2000)

tom VII (2002)

Kaliksta Łopacka-Szymańska
301-315
14.03.2018
„Relikwiarz Lednicki”

tom VII (2002)

Mieczysław Nadolski
317-321
14.03.2018
Marzanna 2001 i 2002 w Gieczu-Grodziszczku

tom VII (2002)

Elżbieta Indycka
323
14.03.2018
Czwarte warsztaty archeologiczno-antropologiczne – „Funeralna Lednickie”

tom VII (2002)

Jacek Wrzesiński
325
14.03.2018
XV „Żywy Skansen” w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

tom VII (2002)

Marta Romanow-Kujawa
327
14.03.2018
Ekspozycja kościoła w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

tom VII (2002)

Marta Romanow-Kujawa
329-333
14.03.2018
Kościół z Wartkowic przeniesiony do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

tom VII (2002)

Andrzej Kaszubkiewicz
335-336
14.03.2018
Wystawa „Portret Piastów wczoraj i dziś”

tom VII (2002)

Danuta Banaszak
337
14.03.2018
Z notatnika podróży – Morawy 2001

tom VII (2002)

Janusz Górecki
339-340
14.03.2018
XX Konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu

tom VII (2002)

Antoni Pelczyk
341-342
14.03.2018
II Ogólnopolski Zjazd Wojów Słowiańskich – Grzybowo 2001

tom VII (2002)

Jacek Wrzesiński
343-344
14.03.2018
Spotkanie naukowe w Gieczu (20 wrzesień 2001 r.)

tom VII (2002)

Teresa Krysztofiak
345-347
14.03.2018
Spotkanie europejskich paleobotaników na Ostrowie Lednickim i w Gieczu

tom VII (2002)

Krystyna Milecka
349-350
14.03.2018
Relikwie królowej Rychezy

tom VII (2002)

Janusz Lehmann
351-353
14.03.2018
Promocja wydawnictw Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom VII (2002)

Danuta Banaszak
355
14.03.2018
Obchody rocznicy bitwy pod Cedynią i śmierci Mieszka I

tom VII (2002)

Andrzej Kaszubkiewicz
357-358
14.03.2018
Studenci zagraniczni na wykopaliskach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom VII (2002)

Marek Polcyn
359-360
14.03.2018
Rozpoczęcie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radzimiu, stanowisko 1 i 1a, gmina Murowana Goślina, woj. wielkopolskie

tom VII (2002)

Bartłomiej Haraj
361-364
14.03.2018