Studia Lednickie, tom VI (2000)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Rzeźbiony grzebień z Ostrowa Lednickiego – Próba interpretacji

tom VI (2000)

Janusz Górecki
13-44
13.03.2018
Pozostałości domniemanej wczesnośredniowiecznej pracowni złotniczej ze stanowiska 12 w Rybitwach

tom VI (2000)

Danuta Banaszak
45-67
13.03.2018
Z badań nad cmentarzyskami gieckiego kompleksu osadniczego

tom VI (2000)

Elżbieta Indycka
69-90
13.03.2018
Noże żelazne w grobach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach

tom VI (2000)

Jacek Wrzesiński
91-124
13.03.2018
Theutonici fundas cum lapidibus rotabant – proca broń zapoznana

tom VI (2000)

Jacek Wrzesiński
125-139
13.03.2018
Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach

tom VI (2000)

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
141-160
13.03.2018
Detal kamienny palatium na Ostrowie Lednickim

tom VI (2000)

Andrzej Kaszubkiewicz
161-177
13.03.2018
Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z grobu 17/98 z Dziekanowic, stanowisko 22 gm. Łubowo, woj. wielkopolskie

tom VI (2000)

Anna Wrzesińska
179-184
13.03.2018
Misa brązowa z cmentarzyska w Dziekanowicach – próba interpretacji

tom VI (2000)

Jacek Wrzesiński
185-201
13.03.2018
Wyniki analizy składu chemicznego misy brązowej nr inw. zab. 57/98 z cmentarzyska w Dziekanowicach stanowisko 22

tom VI (2000)

Elżbieta Pawlicka
203
13.03.2018
Wybrane metale wypełniska misy brązowej z grobu 17/98 – wyniki oznaczeń

tom VI (2000)

Ewa Bulska
205
13.03.2018
Analiza palinologiczna zawartości ziemi i misy brązowej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stanowisko 22

tom VI (2000)

Mirosław Makohonienko
207-212
13.03.2018
Wyniki analizy fragmentów tkanin z grobu 17/98 w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 22

tom VI (2000)

Andrzej Sikorski
213-224
13.03.2018
Omówienie wyników analizy botanicznej drewna z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach stan. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, ze szczegółowym uwzględnieniem grobu 17/98

tom VI (2000)

Maria Michniewnicz
225-230
13.03.2018
Odkrycie i stratygrafia w rejonie grobu 23/77 na Ostrowie Lednickim

tom VI (2000)

Jacek Wrzesiński
231-237
13.03.2018
Morfologiczne i radiologiczne badania szkieletu olbrzymki z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Ostrowie Lednickim

tom VI (2000)

Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Anna Wrzesińska, Anna Sokół
239-276
13.03.2018
Rekonstrukcja głowy „gigantki” z Ostrowa Lednickiego

tom VI (2000)

Zofia Łubocka
277-285
13.03.2018
Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

tom VI (2000)

Antoni Pelczyk
287-323
13.03.2018
Szkic do wystawy stałej w zagrodzie ze Starej Krobi

tom VI (2000)

Małgorzata Fryza
325-330
13.03.2018
O trzech konkursach

tom VI (2000)

Marta Romanow-Kujawa
331-337
13.03.2018
Uwagi na temat wybranych zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośredniowiecznego Ostrowa Lednickiego i Giecza

tom VI (2000)

Marek Polcyn
339-350
13.03.2018
Zróżnicowanie flory naczyniowej grodziska w Gieczu (pow. średzki)

tom VI (2000)

Zbigniew Celka
351-372
13.03.2018
Morchella esculenta pers. Ex St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow. średzki)

tom VI (2000)

Dorota Celka
373-374
13.03.2018
Mikro i makrofosylia osadów podstawy grodu na wyspie Ledniczce (Rybtwy-Ledniczka, st. 4)

tom VI (2000)

Tomasz Schubert, Mirosław Makohonienko
375-388
13.03.2018
Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń Gn 22/XIII i Sw 3/91

tom VI (2000)

Joanna Koszałka
389-416
13.03.2018
Z badań nad entomofauną Lednickiego Parku Krajobrazowego. Doniesienia wstępne

tom VI (2000)

Józef Banaszak
417-422
13.03.2018
Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzie jeziora lednickiego

tom VI (2000)

Przemysław Niedzielski, Jerzy Siepak
423-227
13.03.2018
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1997 – 1998)

tom VI (2000)

Kaliksta Łopacka-Szymańska
429-441
13.03.2018
Materiały do bibliografii rejonu osadniczego Giecza (1837 – 1998)

tom VI (2000)

Elżbieta Indycka
443-450
13.03.2018
X-ciolecie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Zjazd jubileuszowy

tom VI (2000)

Maria Chojnacka
451-453
13.03.2018
Papieski ogień na Ostrowie Lednickim

tom VI (2000)

Andrzej Kaszubkiewicz
455-456
13.03.2018
Archeologiczna konferencja, zjazd i jubileusz na Lednicy

tom VI (2000)

Jacek Wrzesiński
457-459
13.03.2018
Konkurs studentów A.S.P. w Poznaniu na nową osłonę dla palatium lednickiego

tom VI (2000)

Andrzej Kaszubkiewicz
461-462
13.03.2018
Warsztaty archeologiczne – funeralna lednickie 2

tom VI (2000)

Jacek Wrzesiński
463
13.03.2018
Jubileusz 30-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom VI (2000)

Piotr Kuszczak
465-466
13.03.2018
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

tom VI (2000)

Antoni Pelczyk
467
13.03.2018
Kościół z Wartkowic w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

tom VI (2000)

Andrzej Kaszubkiewicz
469-471
13.03.2018
Zagroda z Nowotomyskiego – dwukulturowość Wielkopolski

tom VI (2000)

Antoni Pelczyk
473-474
13.03.2018
Dni kasztelanii gieckiej

tom VI (2000)

Elżbieta Indycka
475-476
13.03.2018
Goście z Brna

tom VI (2000)

Janusz Górecki
477-478
13.03.2018
Muzeum a nowa rzeczywistość

tom VI (2000)

Marek Krężałek
479
13.03.2018
Kalendarium imprez zorganizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2000 roku

tom VI (2000)

Piotr Kuszczak
481-482
13.03.2018
Spotkanie władz MPP na Lednicy z przedstawicielami Archidiecezji Poznańskiej w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu

tom VI (2000)

Teresa Krysztofiak
483-484
13.03.2018
Pracownia Profesora doktora Michała Ćwirko-Godyckiego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom VI (2000)

Janusz Piontek
485-486
13.03.2018
Translokacja drewnianych rzeźb Bolesława Chrobrego i jego wojów z Kobylnicy do Dziekanowic

tom VI (2000)

Andrzej Kaszubkiewicz
487-488
13.03.2018
Szczątki Bolesława Chrobrego na Lednicy

tom VI (2000)

Andrzej Kaszubkiewicz
489-490
13.03.2018
Kopalne nasiona winorośli w osadach limnicznych Ostrowa Lednickiego

tom VI (2000)

Tomasz Schubert
491-494
13.03.2018
List hr. Albina Belina Węsierskiego z dnia 05.01.1860 roku do Joachima Lelewela w Brukseli

tom VI (2000)

Sławomir Leitgeber
495-496
13.03.2018