Studia Lednickie Tom VTytuł
Autor
Strona
Pobierz
Próba interpretacji struktury społecznej ludności na cmentarzysku. Doniesienie wstępne

Tom V

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
13-27
Odtworzenie stanu dynamiki biologicznej ludności pochowanej na cmentarzysku

Tom V

Anna Wrzesińska
29-40
W poszukiwaniu możliwości odtworzenia osobowego stanu zdrowia na podstawie materiału wykopaliskowego

Tom V

Włodzimierz Bulikowski, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
41-52
Charakterystyka urazów czaszki z cmentarzyska

Tom V

Anna Wrzesińska
53-64
Tarło – kim był mężczyzna pochowany na cmentarzysku w Dziekanowicach?

Tom V

Jacek Wrzesiński
65-70
Tkaniny z grobów

Tom V

Andrzej Sikorski, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
71-94
Analiza palinologiczna jam grobowych

Tom V

Mirosław Makohonienko, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
95-202
Grób konia w Dziekanowicach

Tom V

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
103-115
Analiza archeozoologiczna pochówku konia

Tom V

Daniel Makowiecki, Marzena Makowiecka
117-126
Analiza antropologiczna pochówka szkieletowego znalezionego na stanowisku Dziekanowice 22 B, gmina Łubowo

Tom V

Anna Wrzesińska
127-129
Monety z wykopalisk w Gieczu

Tom V

Borys Paszkiewicz
131-186
Specyfika tradycyjnego budownictwa mieszkalnego rejonu Chazów

Tom V

Antoni Pelczyk
187-199
Kilka uwag o realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w strukturze Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom V

Antoni Pelczyk
201-210
Związki pomiędzy zadaniami muzeów skansenowskich a potrzebą ochrony architektury rodzimej

Tom V

Antoni Pelczyk
211-214
Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach

Tom V

Andrzej Stasiak
215-239
Rośliny naczyniowe grodzisk Lednickiego Parku Krajobrazowego

Tom V

Zbigniew Celka
241-267
Ocena stanu zanieczyszczenia Jeziora Lednica na podstawie badań fizyko-chemicznych epilimnionu i hipolimnionu

Tom V

Małgorzata Fiszer, Michał Michałkiewicz
269-282
Zaopatrzenie w wodę obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego

Tom V

Michał Michałkiewicz, Małgorzata Fiszer
283-291
Stare zabudowania wiejskie – miejscem życia owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera)

Tom V

Józef Banaszak
293-305
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1994 – 1996)

Tom V

Kaliksta Łopacka-Szymańska
307-316
Święty Wojciech a kształtowanie się chrześcijaństwa na Węgrzech

Tom V

Michał Frąckowiak
317-321
Kasetka z Ostrowa Lednickiego

Tom V

Andrzej Kaszubkiewicz
323-326
Nieznana korespondencja Wilhelma Schwartza w sprawie Ostrowa Lednickiego

Tom V

Jarmila Kaczmarek
327-341
Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Gieczu, gm. Dominowo w latach 1993 - 1997

Tom V

Teresa Krysztofiak
343-351
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego

Tom V

Mateusz Łastowiecki
353-359
Kopiec w Sroczynie – ostatni ślad cmentarzyska kurhanowego?

Tom V

Jacek Wrzesiński
361-364
Ubadać – na marginesie lednickiego Koziołka

Tom V

Jacek Wrzesiński
365-366
Czy ożywienie ekspozycji służy odkrywaniu prawdy?

Tom V

Małgorzata Fryza
367-369
Pomniki przyrody w Lednickim Parku Krajobrazowym

Tom V

Maria Chojnacka
371-374
Badania paleoekologiczne średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska

Tom V

Mirosław Makohonienko, Tomasz Schubert
375-376
Brama III Tysiąclecia

Tom V

Katarzyna Kolska
377-279
Początki chrześcijaństwa w Polce – wystawa w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom V

Andrzej Kaszubkiewicz
381-384
Święty Wojciech – konkurs twórców ludowych i wystawa pokonkursowa

Tom V

Marta Romanow-Kujawa
385-391
Nowe wystawy w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Tom V

Małgorzata Fryza
393-399
Lednicka łódź – powrót do źródeł

Tom V

Janusz Górecki
401-403
Stan zbioru ludzkiego materiału szkieletowego Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom V

Anna Wrzesińska
405-406
Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie

Tom V

Andrzej Kaszubkiewicz
407-409
Pozyskanie kościoła z Wartkowic dla Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach

Tom V

Andrzej Kaszubkiewicz
411-412
Młyn – oczyszczalnia

Tom V

Andrzej Kaszubkiewicz
413
Konferencja naukowa w Pracowni Paleoekologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom V

Marek Polcyn
415
Wyniki badań geologicznych prowadzonych na Ostrowie Lednickim

Tom V

Tomasz Schubert, Grzegorz Kowalewski
417-418
Warsztaty edukacyjne – Aktywna historia

Tom V

Jacek Wrzesiński
419-421
Sprawozdania z objazdu specjalistycznego niemieckich muzeów przez grupę pracowników merytorycznych kilku instytucji kultury w dniach od 10.09 do 12.09.2017 roku

Tom V

Tomasz Janiak
423-425
Wizyta czeskich archeologów w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom V

Krystyna Milecka
427
Dr Daniel Makowiecki – laureatem nagrody Fundacji Brzeskich

Tom V

Zofia Kurnatowska
429