Studia Lednickie, tom IX (2008)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Walory przyrodnicze Radzimia

tom IX (2008)

Jędrzej Kasprzak
11-16
15.03.2018
Radzim powrót do źródeł. Krótka historia „skarbu” brązowego

tom IX (2008)

Jarmila Kaczmarek, Patrycja Silska
17-28
15.03.2018
„Radzim, zapomniany gród kasztelański nad Wartą” po upływie pół wieku

tom IX (2008)

Andrzej Wędzki
29-40
15.03.2018
Próba rekonstrukcji zasięgu terytorialnego kasztelanii radzimskiej

tom IX (2008)

Mieczysław Brust
41-59
15.03.2018
Gród w Radzimiu na tle wielkopolskich grodów kasztelańskich

tom IX (2008)

Zofia Kurnatowska
61-69
15.03.2018
Czy na Ostrowie Radzimskim mieszkali kasztelanowie? Komunikat o wstępnych wynikach badań wykopaliskowych grodziska w latach 2002–2005

tom IX (2008)

Kosma Kościesza-Kosmowski
71-83
15.03.2018
Dzieje parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu

tom IX (2008)

Dariusz Paprocki
85-95
15.03.2018
Promocja turystyczna Ostrowa Radzimskiego

tom IX (2008)

Andrzej Billert
97-101
15.03.2018
Zagospodarowanie grodziska radzimskiego jako obiektu turystycznego

tom IX (2008)

Janusz Górecki
103-110
15.03.2018
Popularyzacja Radzimia w działalności członków koła historycznego przy Zespole Szkół w Murowanej Goślinie

tom IX (2008)

Marian Pflanz
111-113
15.03.2018
Pozostałości działalności gospodarczej na zapleczu grodu na Ostrowie Lednickim

tom IX (2008)

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
115-131
15.03.2018
Budownictwo murowane – czyli problem z autentycznością, technologią i stereotypami w polskich muzeach na wolnym powietrzu

tom IX (2008)

Antoni Pelczyk
133-143
15.03.2018
„Obcy” w grupach kolędniczych

tom IX (2008)

Adriana Garbatowska
145-156
15.03.2018
Cmentarze katolickie na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Stan zachowania i uwarunkowania rewaloryzacji historycznych układów zieleni

tom IX (2008)

Maria Chojnacka
157-181
15.03.2018
Mikrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z rejonu Sławna i Jeziora Lednica

tom IX (2008)

Maciej Jórdeczka, Małgorzata Mrozek-Wysocka, Iwona Sobkowiak-Tabaka
183-219
15.03.2018
Forma odlewnicza odkryta na stanowisku 4 w Gieczu

tom IX (2008)

Elżbieta Indycka
221-231
15.03.2018
Analiza antropologiczna szkieletu 15/98, przy kościele w grodzie w Gieczu stan. 1

tom IX (2008)

Anna Wrzesińska
233-342
15.03.2018
Przęśliki z wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie w województwie wielkopolskim nieopodal Wrześni

tom IX (2008)

Dorota Dominiczak-Głowacka
243-269
15.03.2018
Czas wolny – gry i zabawy: forma aktywności

tom IX (2008)

Adriana Garbatowska
271-278
15.03.2018
Kolekcja współczesnej plastyki ludowej i nieprofesjonalnej w zbiorach WPE

tom IX (2008)

Marta Romanow-Kujawa
279-288
15.03.2018
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2002–2003

tom IX (2008)

Piotr Kuszczak
289-304
15.03.2018
Bibliografia rejonu Giecza za lata 2003-2005

tom IX (2008)

Piotr Kuszczak
305-314
15.03.2018
Materiały do bibliografii grodziska wczesnośredniowiecznego w Grzybowie

tom IX (2008)

Dorota Dominiczak-Głowacka
315-317
15.03.2018
„Przyczynek do dyskusji nad palatium lednickim”

tom IX (2008)

Andrzej Kaszubkiewicz
319-323
15.03.2018
Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego na Ostrowie Lednickim

tom IX (2008)

Danuta Banaszak
325-326
15.03.2018
Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego w Gieczu

tom IX (2008)

Teresa Krysztofiak
327-328
15.03.2018
Nagroda dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom IX (2008)

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
329
15.03.2018
Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych Piastów” w muzeach Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski i Podlasia

tom IX (2008)

Janusz Górecki
331-335
15.03.2018
„Szlaki romańskie – kulturowe korzenie Europy”

tom IX (2008)

Arkadiusz Tabaka
337
15.03.2018
„Korzenie Kalisza” – Wystawa czasowa w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom IX (2008)

Arkadiusz Tabaka
339
15.03.2018
„Dzień Dziecka” w skansenie

tom IX (2008)

Adriana Garbatowska
341-342
15.03.2018
Targi Tour Salon 2006 i 2007. Prezentacja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom IX (2008)

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
343
15.03.2018
„Archeologia podwodna. Skarby z jezior Wielkopolski i Brandenburgii”

tom IX (2008)

Danuta Banaszka
345-346
15.03.2018
Archeologiczna wystawa stała w nowej aranżacji. „Ostrów Lednicki. Powrót do Przeszłości”. Część 2. „Mosty i umocnienia obronne”

tom IX (2008)

Janusz Górecki
347-348
15.03.2018
Nowa osłona nad reliktami wczesnoromańskiego palatium na Ostrowie Lednickim

tom IX (2008)

Andrzej Kaszubkiewicz
349-350
15.03.2018
Rekonstrukcja kościoła św. Mikołaja w Gieczu

tom IX (2008)

Teresa Krysztofiak
351-353
15.03.2018
Międzynarodowe konferencje w Mikulčicach

tom IX (2008)

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
355-356
15.03.2018
„Lekcje przyrodnicze”

tom IX (2008)

Katarzyna Renn
357-358
15.03.2018
„Matka Boża Węglewska – Pani z Wyspy”

tom IX (2008)

Katarzyna Renn
359-361
15.03.2018
Wystawa czasowa „Ceramika nostra”

tom IX (2008)

Danuta Banaszak
363
15.03.2018
Pracowania ceramiki

tom IX (2008)

Roman Doruchowski
365
15.03.2018
Ożywianie Ostrowa Lednickiego – próba stworzenia warsztatów archeologii doświadczalnej

tom IX (2008)

Łukasz Kaczmarek
367
15.03.2018
Opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich pochodzących z interwencji na wezwanie policji i prokuratury z Gniezna

tom IX (2008)

Anna Wrzesińska
369-373
15.03.2018
Sprawozdanie z badań antropologicznych krypty grobowej rodu Weiherów w Bożympolu Wielkim

tom IX (2008)

Anna Wrzesińska
375-393
15.03.2018
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych zabezpieczonych na terenie parku Pałacu w Rogalinie w pryzmie ziemi zwiezionej w wykopów budowlanych z terenu Starego Browaru w Poznaniu

tom IX (2008)

Anna Wrzesińska
395-398
15.03.2018
Ekspertyza antropologiczna materiału kostnego z miejscowości Gołuń, gmina Pobiedziska, powiat poznański

tom IX (2008)

Anna Wrzesińska
399-404
15.03.2018
Informacja o zbiorze zabytków wydzielonych z Giecza

tom IX (2008)

Elżbieta Indycka
405-415
15.03.2018
Rezonans Lednicki – z Ostrowa Lednickiego na Lednicę 2000

tom IX (2008)

Jacek Wrzesiński
417
15.03.2018
Wojtku dziękujemy

tom IX (2008)

Jacek Wrzesiński
419-420
15.03.2018
Wydawnictwa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom IX (2008)

-
421-424
15.03.2018