Studia Lednickie Tom IXTytuł
Autor
Strona
Pobierz
Walory przyrodnicze Radzimia

Tom IX

Jędrzej Kasprzak
11-16
Radzim powrót do źródeł. Krótka historia „skarbu” brązowego

Tom IX

Jarmila Kaczmarek, Patrycja Silska
17-28
„Radzim, zapomniany gród kasztelański nad Wartą” po upływie pół wieku

Tom IX

Andrzej Wędzki
29-40
Próba rekonstrukcji zasięgu terytorialnego kasztelanii radzimskiej

Tom IX

Mieczysław Brust
41-59
Gród w Radzimiu na tle wielkopolskich grodów kasztelańskich

Tom IX

Zofia Kurnatowska
61-69
Czy na Ostrowie Radzimskim mieszkali kasztelanowie? Komunikat o wstępnych wynikach badań wykopaliskowych grodziska w latach 2002–2005

Tom IX

Kosma Kościesza-Kosmowski
71-83
Dzieje parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu

Tom IX

Dariusz Paprocki
85-95
Promocja turystyczna Ostrowa Radzimskiego

Tom IX

Andrzej Billert
97-101
Zagospodarowanie grodziska radzimskiego jako obiektu turystycznego

Tom IX

Janusz Górecki
103-110
Popularyzacja Radzimia w działalności członków koła historycznego przy Zespole Szkół w Murowanej Goślinie

Tom IX

Marian Pflanz
111-113
Pozostałości działalności gospodarczej na zapleczu grodu na Ostrowie Lednickim

Tom IX

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
115-131
Budownictwo murowane – czyli problem z autentycznością, technologią i stereotypami w polskich muzeach na wolnym powietrzu

Tom IX

Antoni Pelczyk
133-143
„Obcy” w grupach kolędniczych

Tom IX

Adriana Garbatowska
145-156
Cmentarze katolickie na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Stan zachowania i uwarunkowania rewaloryzacji historycznych układów zieleni

Tom IX

Maria Chojnacka
157-181
Mikrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z rejonu Sławna i Jeziora Lednica

Tom IX

Maciej Jórdeczka, Małgorzata Mrozek-Wysocka, Iwona Sobkowiak-Tabaka
183-219
Forma odlewnicza odkryta na stanowisku 4 w Gieczu

Tom IX

Elżbieta Indycka
221-231
Analiza antropologiczna szkieletu 15/98, przy kościele w grodzie w Gieczu stan. 1

Tom IX

Anna Wrzesińska
233-342
Przęśliki z wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie w województwie wielkopolskim nieopodal Wrześni

Tom IX

Dorota Dominiczak-Głowacka
243-269
Czas wolny – gry i zabawy: forma aktywności

Tom IX

Adriana Garbatowska
271-278
Kolekcja współczesnej plastyki ludowej i nieprofesjonalnej w zbiorach WPE

Tom IX

Marta Romanow-Kujawa
279-288
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2002–2003

Tom IX

Piotr Kuszczak
289-304
Bibliografia rejonu Giecza za lata 2003-2005

Tom IX

Piotr Kuszczak
305-314
Materiały do bibliografii grodziska wczesnośredniowiecznego w Grzybowie

Tom IX

Dorota Dominiczak-Głowacka
315-317
„Przyczynek do dyskusji nad palatium lednickim”

Tom IX

Andrzej Kaszubkiewicz
319-323
Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego na Ostrowie Lednickim

Tom IX

Danuta Banaszak
325-326
Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego w Gieczu

Tom IX

Teresa Krysztofiak
327-328
Nagroda dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom IX

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
329
Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych Piastów” w muzeach Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski i Podlasia

Tom IX

Janusz Górecki
331-335
„Szlaki romańskie – kulturowe korzenie Europy”

Tom IX

Arkadiusz Tabaka
337
„Korzenie Kalisza” – Wystawa czasowa w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom IX

Arkadiusz Tabaka
339
„Dzień Dziecka” w skansenie

Tom IX

Adriana Garbatowska
341-342
Targi Tour Salon 2006 i 2007. Prezentacja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom IX

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
343
„Archeologia podwodna. Skarby z jezior Wielkopolski i Brandenburgii”

Tom IX

Danuta Banaszka
345-346
Archeologiczna wystawa stała w nowej aranżacji. „Ostrów Lednicki. Powrót do Przeszłości”. Część 2. „Mosty i umocnienia obronne”

Tom IX

Janusz Górecki
347-348
Nowa osłona nad reliktami wczesnoromańskiego palatium na Ostrowie Lednickim

Tom IX

Andrzej Kaszubkiewicz
349-350
Rekonstrukcja kościoła św. Mikołaja w Gieczu

Tom IX

Teresa Krysztofiak
351-353
Międzynarodowe konferencje w Mikulčicach

Tom IX

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
355-356
„Lekcje przyrodnicze”

Tom IX

Katarzyna Renn
357-358
„Matka Boża Węglewska – Pani z Wyspy”

Tom IX

Katarzyna Renn
359-361
Wystawa czasowa „Ceramika nostra”

Tom IX

Danuta Banaszak
363
Pracowania ceramiki

Tom IX

Roman Doruchowski
365
Ożywianie Ostrowa Lednickiego – próba stworzenia warsztatów archeologii doświadczalnej

Tom IX

Łukasz Kaczmarek
367
Opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich pochodzących z interwencji na wezwanie policji i prokuratury z Gniezna

Tom IX

Anna Wrzesińska
369-373
Sprawozdanie z badań antropologicznych krypty grobowej rodu Weiherów w Bożympolu Wielkim

Tom IX

Anna Wrzesińska
375-393
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych zabezpieczonych na terenie parku Pałacu w Rogalinie w pryzmie ziemi zwiezionej w wykopów budowlanych z terenu Starego Browaru w Poznaniu

Tom IX

Anna Wrzesińska
395-398
Ekspertyza antropologiczna materiału kostnego z miejscowości Gołuń, gmina Pobiedziska, powiat poznański

Tom IX

Anna Wrzesińska
399-404
Informacja o zbiorze zabytków wydzielonych z Giecza

Tom IX

Elżbieta Indycka
405-415
Rezonans Lednicki – z Ostrowa Lednickiego na Lednicę 2000

Tom IX

Jacek Wrzesiński
417
Wojtku dziękujemy

Tom IX

Jacek Wrzesiński
419-420
Wydawnictwa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom IX

-
421-424