Studia Lednickie, tom IV (1996)Tytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Nadgoplański Park Tysiąclecia. Dlaczego i po co utworzono oraz czym jest Nadgoplański Park Tysiąclecia

tom IV (1996)

Roman Wróblewski
11-21
12.03.2018
Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” – jego zasoby archeologiczne i strategia ich ochrony

tom IV (1996)

Wojciech Dzieduszycki
23-28
12.03.2018
Stan poznania przyrody Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jego najcenniejsze walory

tom IV (1996)

Julian Chmiel, Michał Kupczyk
29-38
12.03.2018
Zasoby kulturowe w Lednickim Parku Krajobrazowym i problem ich zabezpieczenia

tom IV (1996)

Zofia Kurnatowska
39-45
12.03.2018
Stan poznania Lednickiego Parku Krajobrazowego i proponowane formy ochrony przyrody

tom IV (1996)

Kazimierz Tobolski
47-57
12.03.2018
Awifauna Lednickiego Parku Krajobrazowego

tom IV (1996)

Jan Bednorz, Ziemowit Kosiński
59-77
12.03.2018
Zróżnicowanie gleb a kierunki produkcji rolnej w Lednickim Parku Krajobrazowym

tom IV (1996)

Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała
79-88
12.03.2018
Hydrobiologiczne prognozy przyszłości Jeziora Gopło i Lednica

tom IV (1996)

Lubomira Burchrdt
89-102
12.03.2018
Na marginesie odkryć - kilka uwag w kwestii urządzeń chrzcielnych z Ostrowa Lednickiego

tom IV (1996)

Janusz Górecki
103-136
12.03.2018
Nekropola tzw. II kościół na Ostrowie Lednickim

tom IV (1996)

Janusz Górecki
137-156
12.03.2018
SIR – 8 – radarowa obserwacja struktur podpowierzchniowych Ostrowa Lednickiego

tom IV (1996)

Jacek Wrzesiński
157-166
12.03.2018
Prospekcja elektrooporowa Ostrowa Lednickiego

tom IV (1996)

Przemysław Kiszkowski, Jacek Wrzesiński
167-195
12.03.2018
Gródek na Ledniczce

tom IV (1996)

Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki, Jacek Wrzesiński
197-246
12.03.2018
Archeologiczne badania naziemne na reliktach przyczółka mostu zachodniego (tzw. „poznańskiego”) na Ostrowie Lednickim – Rybitwy stan. 12

tom IV (1996)

Mateusz Łastowiecki
247-260
12.03.2018
Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego

tom IV (1996)

Tomasz Stępnik
261-296
12.03.2018
Skarb kwartników śląskich z Ostrowa Lednickiego

tom IV (1996)

Stanisław Suchodolski
297-312
12.03.2018
Cmentarzysko szkieletowe w Siemianowie – archeologiczne badania ratownicze

tom IV (1996)

Anna i Jacek Wrzesińscy
313-324
12.03.2018
Grób „pradziejowy” z Dziekanowic, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22

tom IV (1996)

Anna i Jacek Wrzesińscy
325-338
12.03.2018
Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki z grobu nr 18/92

tom IV (1996)

Dorota Lorkiewicz
339-344
12.03.2018
Zawartość naczyń grobowych – próba analizy i interpretacji

tom IV (1996)

Ewa Bulska, Anna i Jacek Wrzesińscy
345-356
12.03.2018
Poolęderskie budownictwo mieszkalne równiny nowotomyskiej

tom IV (1996)

Antoni Pelczyk
357-383
12.03.2018
Edward hr. Raczyński 1786 – 1845 o Ostrowie Lednickim

tom IV (1996)

Jerzy Fogel
385-405
12.03.2018
Wpływ zastosowanego stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin murów zabytkowych

tom IV (1996)

Janusz Lehmann, Alina Jarmontowicz, Róża Krzywobłocka-Laurów
407-420
12.03.2018
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickieg za rok 1993

tom IV (1996)

Kaliksta Łopacka-Szymańska
421-428
12.03.2018
Lednicka Arkada

tom IV (1996)

Jacek Wrzesiński
429-432
12.03.2018
Pomnik Joachima Lelewela i Aleksandra Przeździeckiego na Ostrowie Lednickim – nie zrealizowany zamysł Albina Węsierskiego z lat 1869 – 1875

tom IV (1996)

Jerzy Fogel
433-347
12.03.2018
Lednicka skrzynka relikwiarzowa – uzupełnienie

tom IV (1996)

Anna Wrzesińska
439-444
12.03.2018
Kilka uwag na temat palatium lednickiego

tom IV (1996)

Andrzej Kaszubkiewicz
445-449
12.03.2018
Ostrów Lednicki – Pomnik Historii

tom IV (1996)

Andrzej Kaszubkiewicz
451-453
12.03.2018
Jubileusz – 25-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom IV (1996)

Andrzej Kaszubkiewicz
455-456
12.03.2018
Homilia wygłoszona przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego z okazji 25-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dnia 8 czerwca 1994 roku

tom IV (1996)

Henryk Muszyński
457-459
12.03.2018
Nowa Siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach

tom IV (1996)

Andrzej Kaszubkiewicz
461-463
12.03.2018
Kolekcja Jana Orczykowskiego

tom IV (1996)

Marta Romanow-Kujawa
465-470
12.03.2018
Plener i wystawa: Polonia Maior – wyobraźnia przyszłości. Dziekanowice 94

tom IV (1996)

Jacek Wrzesiński
471-472
12.03.2018
Listy i notatki w sprawie ochrony zabytków

tom IV (1996)

Tadeusz Panowicz, Jacek Wrzesiński
473-476
12.03.2018
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie gm. Łubowo w 1994 r.

tom IV (1996)

Mateusz Łastowiecki
477-482
12.03.2018
Materiał szkieletowy z badań ratowniczych w Fałkowie i Lednogórze gmina Łubowo

tom IV (1996)

Anna Wrzesińska
483-490
12.03.2018
Nietoperze (Chiroptera) Lednickiego Parku Krajobrazowego – stan dotychczasowych badań

tom IV (1996)

Radosław Dzięciołowski
491-493
12.03.2018
Wstępne wyniki badań nad zasobami naturalnymi owadów zapylających w Lednickim Parku Krajobrazowym

tom IV (1996)

Józef Banaszak
495-498
12.03.2018
Roztocze (Acari Lednickiego Parku Krajobrazowego) 1. Roztocze kurzu domowego zabudowań w Lednickim Parku Krajobrazowym – doniesienia wstępne

tom IV (1996)

Radosław Dzięciołowski
499-503
12.03.2018
Informacja na temat zbioru zabytków wydzielonych Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

tom IV (1996)

Anna Wrzesińska
505-508
12.03.2018
Kamienne siekierki z okolic Sławna, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie

tom IV (1996)

Mateusz Łastowiecki, Jacek Wrzesiński
509-510
12.03.2018