Studia Lednickie Tom IVTytuł
Autor
Strona
Pobierz
Nadgoplański Park Tysiąclecia. Dlaczego i po co utworzono oraz czym jest Nadgoplański Park Tysiąclecia

Tom IV

Roman Wróblewski
11-21
Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” – jego zasoby archeologiczne i strategia ich ochrony

Tom IV

Wojciech Dzieduszycki
23-28
Stan poznania przyrody Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jego najcenniejsze walory

Tom IV

Julian Chmiel, Michał Kupczyk
29-38
Zasoby kulturowe w Lednickim Parku Krajobrazowym i problem ich zabezpieczenia

Tom IV

Zofia Kurnatowska
39-45
Stan poznania Lednickiego Parku Krajobrazowego i proponowane formy ochrony przyrody

Tom IV

Kazimierz Tobolski
47-57
Awifauna Lednickiego Parku Krajobrazowego

Tom IV

Jan Bednorz, Ziemowit Kosiński
59-77
Zróżnicowanie gleb a kierunki produkcji rolnej w Lednickim Parku Krajobrazowym

Tom IV

Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała
79-88
Hydrobiologiczne prognozy przyszłości Jeziora Gopło i Lednica

Tom IV

Lubomira Burchrdt
89-102
Na marginesie odkryć - kilka uwag w kwestii urządzeń chrzcielnych z Ostrowa Lednickiego

Tom IV

Janusz Górecki
103-136
Nekropola tzw. II kościół na Ostrowie Lednickim

Tom IV

Janusz Górecki
137-156
SIR – 8 – radarowa obserwacja struktur podpowierzchniowych Ostrowa Lednickiego

Tom IV

Jacek Wrzesiński
157-166
Prospekcja elektrooporowa Ostrowa Lednickiego

Tom IV

Przemysław Kiszkowski, Jacek Wrzesiński
167-195
Gródek na Ledniczce

Tom IV

Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki, Jacek Wrzesiński
197-246
Archeologiczne badania naziemne na reliktach przyczółka mostu zachodniego (tzw. „poznańskiego”) na Ostrowie Lednickim – Rybitwy stan. 12

Tom IV

Mateusz Łastowiecki
247-260
Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego

Tom IV

Tomasz Stępnik
261-296
Skarb kwartników śląskich z Ostrowa Lednickiego

Tom IV

Stanisław Suchodolski
297-312
Cmentarzysko szkieletowe w Siemianowie – archeologiczne badania ratownicze

Tom IV

Anna i Jacek Wrzesińscy
313-324
Grób „pradziejowy” z Dziekanowic, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22

Tom IV

Anna i Jacek Wrzesińscy
325-338
Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki z grobu nr 18/92

Tom IV

Dorota Lorkiewicz
339-344
Zawartość naczyń grobowych – próba analizy i interpretacji

Tom IV

Ewa Bulska, Anna i Jacek Wrzesińscy
345-356
Poolęderskie budownictwo mieszkalne równiny nowotomyskiej

Tom IV

Antoni Pelczyk
357-383
Edward hr. Raczyński 1786 – 1845 o Ostrowie Lednickim

Tom IV

Jerzy Fogel
385-405
Wpływ zastosowanego stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin murów zabytkowych

Tom IV

Janusz Lehmann, Alina Jarmontowicz, Róża Krzywobłocka-Laurów
407-420
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickieg za rok 1993

Tom IV

Kaliksta Łopacka-Szymańska
421-428
Lednicka Arkada

Tom IV

Jacek Wrzesiński
429-432
Pomnik Joachima Lelewela i Aleksandra Przeździeckiego na Ostrowie Lednickim – nie zrealizowany zamysł Albina Węsierskiego z lat 1869 – 1875

Tom IV

Jerzy Fogel
433-347
Lednicka skrzynka relikwiarzowa – uzupełnienie

Tom IV

Anna Wrzesińska
439-444
Kilka uwag na temat palatium lednickiego

Tom IV

Andrzej Kaszubkiewicz
445-449
Ostrów Lednicki – Pomnik Historii

Tom IV

Andrzej Kaszubkiewicz
451-453
Jubileusz – 25-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom IV

Andrzej Kaszubkiewicz
455-456
Homilia wygłoszona przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego z okazji 25-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dnia 8 czerwca 1994 roku

Tom IV

Henryk Muszyński
457-459
Nowa Siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach

Tom IV

Andrzej Kaszubkiewicz
461-463
Kolekcja Jana Orczykowskiego

Tom IV

Marta Romanow-Kujawa
465-470
Plener i wystawa: Polonia Maior – wyobraźnia przyszłości. Dziekanowice 94

Tom IV

Jacek Wrzesiński
471-472
Listy i notatki w sprawie ochrony zabytków

Tom IV

Tadeusz Panowicz, Jacek Wrzesiński
473-476
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie gm. Łubowo w 1994 r.

Tom IV

Mateusz Łastowiecki
477-482
Materiał szkieletowy z badań ratowniczych w Fałkowie i Lednogórze gmina Łubowo

Tom IV

Anna Wrzesińska
483-490
Nietoperze (Chiroptera) Lednickiego Parku Krajobrazowego – stan dotychczasowych badań

Tom IV

Radosław Dzięciołowski
491-493
Wstępne wyniki badań nad zasobami naturalnymi owadów zapylających w Lednickim Parku Krajobrazowym

Tom IV

Józef Banaszak
495-498
Roztocze (Acari Lednickiego Parku Krajobrazowego) 1. Roztocze kurzu domowego zabudowań w Lednickim Parku Krajobrazowym – doniesienia wstępne

Tom IV

Radosław Dzięciołowski
499-503
Informacja na temat zbioru zabytków wydzielonych Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tom IV

Anna Wrzesińska
505-508
Kamienne siekierki z okolic Sławna, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie

Tom IV

Mateusz Łastowiecki, Jacek Wrzesiński
509-510