Biblioteka Studiów LednickichTytuł
Autor
Strona
Opublikowano
Pobierz
Ostrów Lednicki - Palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 9

red. D. Banaszak, A. Kowalczyk, A. Tabaka, A.M. Wyrwa
2020
14.02.2021
Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach t. 2

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 8:2

red. J. Wrzesiński
2019
14.02.2021
Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach t. 1

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 8:1

red. J. Wrzesiński
2019
14.02.2021
Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa

Biblioteka Studiów Lednickich , Seria B1, tom 1

red. P. Sankiewicz, A.M. Wyrwa
2018
10.10.2019
Rzeźbiarze ziemi gnieźnieńskiej

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, tom 9

Marta Romanow - Kujawa, Stanisław Pasiciel
2017
29.03.2018
Radzim. Gród i wieś nad Wartą

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 8

red. A. Kowalczyk, M. Skoczyński, A.M. Wyrwa
2017
12.03.2018
Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach t. 2

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 7:2

red. Jacek Wrzesiński
2016
12.03.2018
Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach t. 1

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 7:1

red. Jacek Wrzesiński
2016
12.03.2018
Baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego

Biblioteka Studiów Lednickich , seria C, t. 5

Z. Kalinowski
2015
12.03.2018
Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu t. 3

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 6:3

red. T. Krysztofiak, A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu t. 2

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 6:2

red. T. Krysztofiak, A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu t. 1

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 6:1

red. T. Krysztofiak, A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Campana Mesco et Dobraua. Jubileuszowy dzwon na 1050. rocznicę chrztu Polski na Ostrowie Lednickim

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 7

red. A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Gdecz — Giecz. Scire est reminisci. Krótka historia wydobywania z zapomnienia rezydencji piastowskiej

Biblioteka Studiów Lednickich , seria D, t. 5

A.M. Wyrwa
2014
12.03.2018
Karol Libelt. Rozprawa geologiczno-antropologiczna

Biblioteka Studiów Lednickich , seria D, t. 4

J. Linetty
2013
12.03.2018
Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce R.P. 965”

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 6

B. Ciciora, A.M. Wyrwa
2013
12.03.2018
Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 5

red. A. Tabaka, A.M. Wyrwa
2013
12.03.2018
Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 2

red. P. Sankiewicz, A.M. Wyrwa
2013
12.03.2018
Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 5

red. E. Indycka, A.M. Wyrwa
2012
12.03.2018
Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne

Biblioteka Studiów Lednickich , seria C, t. 4

red. J. Górecki, A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Srebrny naszyjnik z kaptorgami i krzyżowatą zawieszką z Dziekanowic

Biblioteka Studiów Lednickich , seria C, t. 3

red. J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 4

red. A. Pelczyk, A.M. Wyrwa
2011
12.03.2018
Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 3

red. A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło
2011
12.03.2018
Ziemiański dwór ze Studzieńca

Biblioteka Studiów Lednickich , seria D, t. 3

M. Fryza
2010
12.03.2018
Współczesna rzeźba nieprofesjonalna w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Katalog

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B2, t. 1

M. Romanow-Kujawa
2010
12.03.2018
35 lat Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 3

red. A. Pelczyk, A.M. Wyrwa
2010
12.03.2018
Przeszłość dla przyszłości. Problemy edukacji muzealnej

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 2

red. J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa
2010
12.03.2018
Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego

Biblioteka Studiów Lednickich , seria D, t. 2

red. A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Stauroteka lednicka. Materiały, studia i analizy

Biblioteka Studiów Lednickich , seria C, t. 2

red. A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu

Biblioteka Studiów Lednickich , seria B1, t. 4

B. Paszkiewicz
2010
12.03.2018
Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — XL lat istnienia (1969–2009)

Biblioteka Studiów Lednickich , seria A, t. 1

red. A.M. Wyrwa
2009
12.03.2018
Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela

Biblioteka Studiów Lednickich , seria C, t. 1 (II wydanie, poprawione)

A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Lednickie serc pamiątki. Legenda i wiersze z połowy XIX wieku

Biblioteka Studiów Lednickich , seria D, t. 1 (II wydanie, poprawione)

wybór i wstęp A.M. Wyrwa
2015
12.03.2018
Rekonstrukcja dawnego budownictwa w rezerwatach i skansenach

Biblioteka Studiów Lednickich , -

-
2006
12.03.2018
Zabytki architektoniczne Ostrowa Lednickiego w rekonstrukcji komputerowej

Biblioteka Studiów Lednickich , -

B. Siewczyński
2004
12.03.2018
Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, podwodnych warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego i Giecza

Biblioteka Studiów Lednickich , -

M. Polcyn
2003
12.03.2018
Wielkopolski Park Etnograficzny między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną

Biblioteka Studiów Lednickich , -

A. Pelczyk
2002
12.03.2018
Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej

Biblioteka Studiów Lednickich , -

J. Górecki
2001
12.03.2018
Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeozoologiczne

Biblioteka Studiów Lednickich

D. Makowiecki
2001
12.03.2018
Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim t. 1: Mosty traktu gnieźnieńskiego

Biblioteka Studiów Lednickich

red. Z. Kurnatowska
2000
12.03.2018
Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach

Biblioteka Studiów Lednickich , -

red. K. Tobolski
1998
12.03.2018
A. Filbrandt-Czaja, Historia roślinności północnej części Lednickiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem czynnika antropogenicznego; K. Milecka, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowe

Biblioteka Studiów Lednickich , -

red. K. Tobolski
1998
12.03.2018
U progu chrześcijaństwa w Polsce t. 2

Biblioteka Studiów Lednickich , -

red. K. Żurowska
1994
12.03.2018
Ostrów Lednicki. U progu chrześcijaństwa w Polsce t. 1

Biblioteka Studiów Lednickich , -

red. K. Żurowska
1993
12.03.2018
Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego

Biblioteka Studiów Lednickich , -

red. K. Tobolski
1991
12.03.2018