Recenzenci

Recenzji wydawniczej podlegają teksty przewidziane do działów 1. Studia oraz 2. Materiały i Analizy czasopisma Studia Lednickie.
Do oceny artykułów powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (szczegóły czytaj: Zasady recenzowania artykułów).

 

Recenzenci najnowszego tomu XXI (2022) Studiów Lednickich:

 

dr Dariusz Błaszczyk

Uniwersytet Warszawski

Wydział Archeologii

 

dr Michał Brzostowicz

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 

dr hab. Marcin Danielewski, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Archeologii

 

dr Witold Garbaczewski

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Gabinet Numizmatyczny

prof. dr hab. Michał Kara

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

 

dr Adam Kędzierski

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Zespół do Badań Regionalnych – Kaliskie Stanowisko Archeologiczne

 

dr hab. Anna Bogumiła Kowalska

Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

dr Stefan Krabath

Lower Saxony Institute for Historical Coastal Research

Wilhelmshaven

 

dr hab. Barbara Kwiatkowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zakład Antropologii

 

dr Mirosław Marcinkowski

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

 

dr hab. Damian Szymczak prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Historii

 

dr Joanna Wojnicz

Archaeological Heritage Office in Saxony

 

Recenzenci tomu XX (2021) Studiów Lednickich:

 

dr hab. Marcin Danielewski, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Archeologii

 

dr hab. Marek Florek

Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej

Instytut Archeologii

 

dr Witold Garbaczewski

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Gabinet Numizmatyczny

 

dr hab. Adam Leszczyński prof. Uniwersytetu SWPS

Uniwersytet SWPS

Instytut Nauk Społecznych

 

dr hab. Andrzej Janowski prof. IAE PAN

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich

 

prof. dr hab. Michał Kara

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

 

dr Adam Kędzierski

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Zespół do Badań Regionalnych – Kaliskie Stanowisko Archeologiczne

 

dr Piotr Kitowicz

Muzeum Historyczne w Sanoku

Dział historyczny

 

dr hab. Ziemowit Kosiński prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Biologii Środowiska

 

dr hab. Henryk Machajewski prof. UG

Uniwersytet Gdański

Instytut Archeologii i Etnologii

 

prof. dr hab. Andrzej Michałowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Archeologii

 

dr Paweł Mirski

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Biologii

 

dr hab. Damian Szymczak prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Historii

 

dr hab. Marcin Wołoszyn prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Archeologii

i

Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

Universität Leipzig

 

dr Lidia Żuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Archeologii

 

 

Recenzenci tomu XIX (2020) Studiów Lednickich:

 

dr Michał Brzostowicz

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 

dr Justyna Budzińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historii

 

dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Archeologii

 

prof. dr hab. Michał Kara

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

 

dr Dawid Kobiałka

Poznań

 

prof. dr hab. Andrzej Kola

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

profesor emerytowany Instytutu Archeologii

 

dr Mikołaj Kostyrko

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Institut für Archäeologie

 

dr Krzysztof Kurzyk

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Dział Badań Podwodnych

 

Doc. Dr. Phil. Peter Milo

Masarykova univerzita

Ústav archeologie a muzeologie

 

dr Michał Starski

Uniwersytet Warszawski

Wydział Archeologii UW

 

dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Archeologii UR

 

dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historii

 

dr Andrzej Szela

Uniwersytet Warszawski

Wydział Archeologii UW

 

dr hab. Damian Szymczak, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historii

 

 

Recenzenci tomu XVII (2019) Studiów Lednickich:


dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Historii


dr Michał Dzik
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Archeologii


dr Witold Garbaczewski
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Gabinet Numizmatyczny


prof. dr hab. Zbyszko Górczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii


dr Janusz Górecki
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim


dr hab. Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Instytut Muzykologii


prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii


dr Bartłomiej Gruszka
Zielona Góra


dr Jakub Linetty
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Archiwum


dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG
Uniwersytet Gdański
Instytut Archeologii i Etnologii
i
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii


dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
Katedra Lutnictwa Artystycznego


dr Barbara Stolpiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Archeologii


dr hab. Paweł Stróżyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii


dr Tadeusz Szczurek
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.


dr Bogumiła Twardosz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Biblioteka Główna


dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Archeologii