Recenzenci

STAŁY ZESPÓŁ RECENZENTÓW STUDIÓW LEDNICKICH

 

prof. dr hab. Józef Banaszak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska
prof. WSG dr inż. arch. Robert Barełkowski
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Andrzej Brencz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, profesor emerytowany

dr hab. Marek Bunalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Zbigniew Celka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska
prof. PAN dr hab. Wojciech Dzieduszycki
Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii
prof. dr hab. Zbyszko Górczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii
prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii
dr Michał Kupczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zbiory Przyrodnicze
prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii
prof. UAM dr hab. Beata Messyasz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska
prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji
prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
dr Piotr Pokora
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii
dr Michał Preisler
prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
Uniwersytet  Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa
prof. UAM dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii


W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac.