Rada naukowa


prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1346-3122
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Goslar


prof. PAN dr hab. Michał Kara

Polska Akademia Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii
ul. Rubież 46
61- 612 Poznań
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4541-5480
http://iaepan.edu.pl/instytut/struktura/osrodki/osrodek-studiow-pradziejowych-i-sredniowiecznych/pracownicy/dr-hab-michal-kara-prof-iae-pan/


prof. dr hab. Andrzej Kola 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
profesor emerytowany
Centrum Archeologii Podwodnej
Szosa Bydgoska 44/48
87-100 Toruń

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kola


prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochronny Środowiska
Al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4270-1668


Prof. Dr. Eduard Mühle

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Abteilung für Osteuropäische Geschichte
Domplatz 20-22
48143 Münster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eduard_M%C3%BChle


Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the CR, p.r.i.
Centre for Medieval Studies
Narodni 3
117 20 Prague 1
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4853-4661
https://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Sommer


prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
profesor emerytowany
Instytut Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-0641-7379
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Strzelczyk


prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Polska Akademia Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0151-6415
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82aw_Urba%C5%84czyk


dr Gerard Wilke

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Emerytowany współpracownik naukowy
Johanna-Mestorf-Straße 2-6
D - 24118 Kiel