Rada naukowa


prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

prof. PAN dr hab. Michał Kara
Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii
prof. dr hab. Andrzej Kola 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, profesor emerytowany
prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. Dr. Eduard Mühle
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Abteilung für Osteuropäische Geschichte
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the CR, p.r.i., Centre for Medieval Studies
prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, profesor emerytowany
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii
dr Gerard Wilke
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel