Kontakt

Wydawca:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra
tel. centr. (61) 427 50 10
fax: (61) 427 50 20

e-mail: sekretariat@lednica.pl
Internet: www.lednica.pl

 

 

Adres korespondencyjny redakcji:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra

tel. centr. (61) 427 50 10
fax: (61) 427 50 20
e-mail: studialednickie@lednica.pl

Internet: www.studialednickie.pl