Kontakt

Wydawca:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 23, 62-261 Lednogóra
tel. centr.
+48 61 4275010
fax:
+48 61 4275020

e-mail: sekretariat@lednica.pl
Internet: www.lednica.pl

 

 

Adres korespondencyjny redakcji:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 23, 62-261 Lednogóra

tel. centr. +48 61 4275010
fax:
+48 61 4275020
e-mail: studialednickie@lednica.pl

Internet: www.studialednickie.pl