Kolegium redakcyjne

prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

redaktor naczelny
redaktor tematyczny: historia, archeologia, badania interdyscyplinarne

Informacje o redaktorze naczelnym: pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Marek_Wyrwa, amu.academia.edu/AndrzejMWyrwa

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

zastępca redaktora naczelnego
redaktor tematyczny: archeologia

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz

redaktor tematyczny: historia sztuki i architektury

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

redaktor tematyczny: etnologia, antropologia kulturowa

prof. dr hab. Maria Kaczmarek

redaktor tematyczny: antropologia fizyczna

dr Antoni Pelczyk

redaktor tematyczny: etnografia Polski

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

redaktor tematyczny: architektura średniowieczna

prof. dr hab. Janusz Skoczylas

redaktor tematyczny: geologia, nauki o ziemi

dr Andrzej Kowalczyk

sekretarz redakcji

mgr Hanna Kossak-Nowocień

redaktor prowadzący i językowy