O seriach wydawniczych

Biblioteka Studiów Lednickich to seria wydawnicza Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (MPPL) ukazująca się od roku 1991. Od 2009 roku składa się z pięciu typów publikacji o zróżnicowanym zakresie merytorycznym:

 

Seria A

Seria A Biblioteki Studiów Lednickich stanowi wydawnictwo Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w ramach którego znajdują się okazjonalne publikacje związane z historią, misją i szeroko pojętym zakresem działalności Muzeum.

 

Seria B1
FONTES

Seria B1 Fontes Biblioteki Studiów Lednickich stanowi wydawnictwo źródłowe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy będącego kustoszem przetrwałych do naszych czasów, najważniejszych na ziemiach polskich reliktów przeszłości – grodowych i sakralnych – na Ostrowie Lednickim, w Gieczu i Grzybowie. W kolejnych monograficznych tomach serii publikujemy źródła kultury materialnej pozyskane w czasie wieloletnich, interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych poszczególnych obiektów.

 

Seria B2
FONTES

Seria B2 Fontes Biblioteki Studiów Lednickich stanowi wydawnictwo źródłowe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W Serii tej publikujemy opracowania dotyczące zbiorów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach (WPE), oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W kolejnych monograficznych tomach serii prezentujemy   zgromadzone w WPE zabytki odzwierciedlające różne dziedziny życia wsi wielkopolskiej od ok. połowy XVIII do początku XX wieku a także zbiory odnoszące się do czasów bardziej nam współczesnych.

 

Seria C
DISSERTATIONES AD FONTES SPECTANTES
Monografie źródeł Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Seria C – DISSERTATIONES AD FONTES SPECTANTES Biblioteki Studiów Lednickich stanowi wydawnictwo źródłowe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W kolejnych tomach serii publikujemy monograficzne opracowania poszczególnych zabytków ważnych dla historii i kultury średniowiecznej Europy, pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na grodach państwa Piastów, uzupełnione o specjalistyczne badania przyrodnicze i fizyko-chemiczne.

 

Seria D
Varia

Seria D – VARIA Biblioteki Studiów Lednickich stanowi wydawnictwo Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W kolejnych tomach serii publikujemy opracowania dotyczące historii, kultury materialnej oraz źródła pisane obejmujące swoją tematyką obszar leżący w granicach Lednickiego Parku Krajobrazowego.