Kolegium redakcyjne

Seria A , B1 i C

prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
zastępca redaktora naczelnego
prof. dr hab. Wojciech Chudziak
redaktor tematyczny
dr Janusz Górecki
redaktor tematyczny
prof. dr hab. Jan Święch
redaktor tematyczny
mgr Jacek Wrzesiński
redaktor tematyczny
mgr Paweł Sankiewicz
sekretarz redakcji

 

Seria B2

prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
redaktor naczelny
prof. dr hab. Jan Święch
zastępca redaktora naczelnego
mgr Małgorzata Fryza
redaktor tematyczny
prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak
redaktor tematyczny
dr Antoni Pelczyk
redaktor tematyczny
mgr Paweł Sankiewicz
sekretarz redakcji

   

Seria D

prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
redaktor naczelny
dr Antoni Pelczyk
zastępca redaktora naczelnego
prof. dr hab. Wojciech Chudziak
redaktor tematyczny
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
redaktor tematyczny
mgr Marek Krężałek
redaktor tematyczny
mgr Anna Wrzesińska
redaktor tematyczny
mgr Paweł Sankiewicz
sekretarz redakcji